Tiền lương bình quân VRG Bảo Lộc đạt 27 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Ngày 27/1, Công ty CP VRG Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024. Với kết quả sản xuất kinh doanh vượt cao so với kế hoạch, VRG Bảo Lộc có tiền lương bình quân 27 triệu đồng/người/tháng, vượt 19,6% so với Nghị quyết Hội nghị Người lao động đã đề ra.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG trao cờ thi đua của Tập đoàn cho công ty

Công ty CP VRG Bảo Lộc hiện đang quản lý vận hành nhà máy thủy điện Bảo Lộc có công suất lắp máy 24,5MW, điện lượng bình quân hàng năm khoảng 128 triệu KWh. Trong những năm qua, công ty đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tập đoàn giao.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của VRG

Năm 2023, tình hình thủy văn tại khu vực nhà máy diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng của hiện tượng Elnino nên lưu lượng nước về bình quân thấp hơn cùng kỳ năm trước gây khó khăn trong công tác tính toán vận hành máy phát. Tuy nhiên, công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành công tác vận hành an toàn, hiệu quả, tận dụng tối đa lượng nước về để phát huy công suất tối đa của nhà máy nhằm đảm bảo hoàn thành cao nhất kế hoạch.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của VRG

Kết quả, sản lượng điện tiêu thụ 132,2 triệu kWh (vượt 3,2% KH); doanh thu 189,7 tỷ đồng (vượt 16,9% KH); lợi nhuận trước thuế gần 102 tỷ đồng (vượt 26,9% KH); lợi nhuận sau thuế gần 92 tỷ đồng (vượt 27,2% KH); nộp ngân sách Nhà nước hơn 41 tỷ đồng (vượt 0,9% KH). Tiền lương bình quân NLĐ trên 27 triệu đồng/người/tháng (vượt 19,6% KH).

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao quà cho người lao động khó khăn

Kế hoạch năm 2024, VRG Bảo Lộc phấn đấu sản lượng điện tiêu thụ 128 triệu kWh; doanh thu gần 168 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 85,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 76,6 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 41,5 tỷ đồng. Phấn đấu tiền lương bình quân toàn công ty năm 2024 bằng hoặc cao hơn năm 2023.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị
PV