Tháng Một 23, 2024

Cao su Lai Châu vững tin năm mới

CSVNO – Năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty CPCS Lai Châu đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt

Cao su Lai Châu vững tin năm mới

CSVNO – Năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty CPCS Lai Châu đã đoàn