Cao su Phú Thịnh vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

CSVNO – Đó là nhận định của ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG tại Hội nghị Người lao động, Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh, tổ chức chiều ngày 12/1.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG trao thưởng Cao su Phú Thịnh về trước kế hoạch sản lượng 30 ngày

Năm 2023, Cao su Phú Thịnh là đơn vị thứ 2 ở khu vực Đông Nam bộ hoàn thành sớm kế hoạch (KH) sản lượng. Công ty khai thác 3.471,9 tấn (vượt 15,7% KH), năng suất bình quân 1,71 tấn/ha; thu mua 2.626 tấn (vượt 5% KH); chế biến 5.877 tấn (vượt 7% KH); tiêu thụ 6.083,9 tấn (vượt 10,62% KH). Tổng doanh thu hơn 234,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 700 NLĐ trên 8,3 triệu đồng/người/tháng.

NT Đăk Ơ và NT Thống Nhất nhận bằng khen của VRG

Kế hoạch năm 2024, công ty phấn đấu khai thác sản lượng 3.000 tấn; thu mua 2.500 tấn; chế biến trên 5.500 tấn; tiêu thụ trên 5.500 tấn. Doanh thu 325 tỷ đồng, lợi nhuận trên 19,9 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 23 tỷ đồng. Thu nhập bình quân NLĐ trên 8,2 triệu đồng/người/tháng.


Các tập thể nhận giấy khen của VRG

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG nhận định, trong bối cảnh nhiều biến động và khó khăn khách quan của năm 2023, Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm theo kế hoạch Tập đoàn giao về sản lượng, tài chính, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông, ổn định việc làm thu nhập cho NLĐ, trong đó hơn 55% là lao động đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

“Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024, công ty bám sát kế hoạch, có phương án dự phòng, tiếp tục tập trung hơn nữa vào hiệu quả SXKD, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển tốt nhất để NLĐ yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng công ty phát triển ổn định” – ông Trần Thanh Phụng, chỉ đạo.

Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Cao su Phú Thịnh đã được Tập đoàn tặng bằng khen là đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm 30 ngày và tặng bằng khen cho NT Đăk Ơ và NT Thống Nhất đã đạt thành tích xuất sắc năm 2023, tặng giấy khen cho 12 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023…

Quang cảnh hội nghị
TUỆ LINH