Cao su Bình Long phát triển toàn diện

CSVNO – Ngày 12/1, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức Hội tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tập thể CB.CNV LĐ công ty đã đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Mi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Trưởng – Công nhân khai thác Tổ 1, NT Minh Hưng

Năm 2023, Cao su Bình Long xuất sắc hoàn thành vượt mức với sản lượng 19.682 tấn (vượt 9,35% KH); năng suất vườn cây 2,064 tấn/ha, 16 năm là thành viên câu lạc bộ 2 tấn của VRG; năng suất lao động trên 9,56 tấn/người/năm.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Không chỉ là điểm sáng trong lĩnh vực khai thác, năm 2023 công ty đã tiêu thụ 22.723 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu là 8.077 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,06 triệu USD. Sản phẩm của công ty tiêu thụ nhiều nước trên thế giới như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật, Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore… Trong đó, sản phẩm mủ RSS chất lượng cao theo công nghệ Thái Lan đã cung cấp cho các nhà sản xuất vỏ xe lớn trên thế giới như Chengshine, Maxxis.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Tổng doanh thu năm 2023 của công ty đạt 928,225 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế trên 209 tỷ đồng (vượt 24% KH); tổng lợi nhuận sau thuế trên 175 tỷ đồng (vượt 27% KH); nộp ngân sách trên 118 tỷ đồng (vượt 6% KH); tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 21,7%; thu nhập bình quân trên 10,8 triệu đồng/người/tháng.  

Công đoàn Cao su Bình Long nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam

Kế hoạch năm 2024, Cao su Bình Long khai thác sản lượng trên 18.500 tấn, phấn đấu vượt khoảng 1.850 tấn, đạt tỷ lệ trên 110%; năng suất vườn cây gần 2,1 tấn/ha; thu mua 3.500 tấn; tiêu thụ 22.000 tấn. Tổng doanh thu gần 892 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 181,5 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 142,9 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 19%. Đảm bảo thu nhập bình quân NLĐ trên 10 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách, chế độ tiền lương, thưởng, bồi dưỡng độc hại và ăn giữa ca cho NLĐ…

Các tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của VRG

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Mi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhận định: “Cao su Bình Long là một trong bốn đơn vị lớn, dẫn đầu ngành cao su Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong những năm qua, công ty đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Cao su Bình Long thực hiện SXKD trên địa bàn rộng, sự ổn định và phát triển của công ty góp phần không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Thay mặt UBND tỉnh, tôi hứa sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Ông Trần Văn Mi – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Bảo – TV HĐQT VRG ghi nhận và biểu dương những thành tích Cao su Bình Long đạt được trong năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

“Năm 2024, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái canh, thâm canh, tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống, tìm kiếm, khai thác, mở rộng các thị trường mới để vừa tiêu thụ tốt sản phẩm của công ty, nhằm giúp giải quyết tốt đầu ra cho nông dân sản xuất cao su tiểu điền…” – ông Huỳnh Văn Bảo, nhắn nhủ.

Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐTV Cao su Bình Long phát biểu tại hội nghị

Dịp này, ông Ngô Trưởng – Công nhân khai thác Tổ 1, NT Minh Hưng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp  tặng bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021 – 2022; UBND tỉnh Bình Phước cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2023. VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua…

Ông Nguyễn Hữu Tú – Phó TGĐ phụ trách điều hành Cao su Bình Long báo cáo tại hội nghị
NG. CƯỜNG – THIÊN HƯƠNG