Nông trường Nậm Cuổi, Cao su Lai Châu chăm lo tốt cho người lao động

CSVNO – Chiều ngày 9/1, Nông trường Nậm Cuổi, Công ty CPCS Lai Châu đã tổ chức Tổng kết sản xuất năm 2023, Hội nghị người lao động năm 2024.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Công ty CPCS Lai Châu

Nông trường Nậm Cuổi được thành lập năm 2013, đến nay, NT đang quản lý hơn 1.203 ha cao su, trong đó vườn cây khai thác trên 966 ha, vườn cây chăm sóc trên 237 ha trên địa bàn xã Nậm Cuổi và Căn Co của huyện Sìn Hồ. Sản lượng khai thác năm 2023 đạt 903 tấn (84,4% KH).

Trong năm qua, NT tuyển mới 30 công nhân, 27 lao động nhận khoán và phối hợp phòng kỹ thuật đào tạo cạo mủ đáp ứng tay nghề đảm nhận vườn cây khai thác. Hiện nay tổng số lao động toàn NT có 193 lao động, với thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, 100% lao động chính thức của NT đều được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, kịp thời giải quyết các chế độ quyền lợi của NLĐ. Đặc biệt, bình xét và đề nghị công ty khen thưởng cuối năm cho NLĐ đảm bảo công bằng, hợp lý phù hợp với kết quả sản xuất của NT.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2024, NT dự kiến tiến hành mở miệng cạo thêm 109,47 ha, nâng tổng số diện tích vườn cây khai thác là 1.075,52 ha và tổng sản lượng dự kiến đạt 1.106,7 tấn. Chăm sóc, bảo vệ 127,61 ha cao su kiến thiết cơ bản thực hiện các hạng mục liên quan đến vườn cây. Thường xuyên sửa chữa, mở mới các tuyến đường lô, liên lô, đường dân sinh, đường bê tông kịp thời để phục vụ sản xuất theo quy định của công ty. Thu nhập bình quân của lao động trực tiếp phấn đấu đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Văn Thương – Phó TGĐ Cao su Lai Châu biểu dương kết quả đạt được của NT. Đồng thời đề nghị, NT tiếp tục bám sát kế hoạch giao, sự chỉ đạo của công ty; đổi mới phương pháp quản lý điều hành từ NT đến các tổ sản xuất; coi trọng việc nâng cao trình độ nhận thức và tay nghề cho CNLĐ; thường xuyên chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, để giải quyết kịp thời những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị….

Nhân dịp này, Công ty CPCS Lai Châu tặng giấy khen cho 2 tập thể, 16 cá nhân; Công đoàn công ty tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân trong phong trào thi đua hoạt động Công đoàn năm 2023, 7 cá nhân trong phòng trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, 9 cá nhân trong phòng trào thi đua 4 tháng nước rút cuối năm 2023.

PHƯƠNG LY