Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa tổ chức và lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

CSVNO – Thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, trong thời gian qua, BTV ĐTN Công ty CP Cao su Phước Hoà đã tổ chức nhiều công trình, hoạt động hướng đến việc sử dụng hiệu quả bản đồ Việt Nam tại không gian học tập, sinh hoạt và làm việc trong đoàn viên thanh niên của đơn vị.

BTV Đoàn Thanh niên trao tặng bản đồ Việt Nam cho BTV Đảng ủy Cao su Phước Hòa

Qua đó, góp phần đa đạng hoá các hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cập nhật thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tuổi trẻ Cao su Phước Hoà và người dân.

Trao tặng ấn phẩm “Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa Tự hào một dải non sông”

Cuộc vận động đã được BTV ĐTN Cao su Phước Hòa triển khai rộng khắp đảm bảo tính định hướng, tạo sự lan toả mạnh mẽ nhằm đạt mục tiêu toàn thể ĐVTN công ty biết và tham gia thực hiện. Trong đó, tập trung vào một số hoạt động như: phát động phong trào toàn đoàn treo bản đồ Việt Nam nơi làm việc, sinh hoạt, học tập…; mỗi cán bộ, ĐVTN thực hiện cài đặt hình nền máy tính, laptop cá nhân, điện thoại hình bản đồ Việt Nam… Tuyên truyền trên các kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn từ cấp công ty đến 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc; Thi công thực hiện các pano tuyên truyền “Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa – Tự hào một dải non sông” tại khu vực cơ quan công ty, nhà máy, xí nghiệp… nơi có đông lưu lượng người dân qua lại, khu vực làm việc nơi các đối tác, khách hàng thường xuyên đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị…; trao tặng bản đồ Việt Nam đến tất cả các cấp quản lý Đảng – Đoàn thể trong toàn công ty.

BTV Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa trao tặng nản đồ Việt Nam cho 100% các đơn vị trực thuộc công ty

 Trong đó, thông qua 2 mô hình trao tặng ấn phẩm “Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa Tự hào một dải non sông” và tổ chức Hội thi thiết kế, trang trí bản đồ Việt Nam đã tạo động lực và thu hút mạnh mẽ đến ĐVTN và NLĐ tham gia hưởng ứng, góp phần tạo sự lan toả mạnh mẽ trong quá trình triển khai cuộc vận động tại Cao su Phước Hoà và các đơn vị trực thuộc.

BTV Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa trao tặng nản đồ Việt Nam cho 100% các đơn vị trực thuộc công ty
Ấn phẩm “Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa Tự hào một dải non sông”
Ấn phẩm “Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa Tự hào một dải non sông”
Ấn phẩm “Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa Tự hào một dải non sông”
                                                                                                   PHƯƠNG TRANG