Cao su Chư Mom Ray vể trước kế hoạch sản lượng 33 ngày

CSVN – Ngày 28/11, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray khai thác hoàn thành 8.610 tấn mủ theo kế hoạch (KH) VRG giao, về đích sớm 33 ngày, năm thứ 2 liên tiếp nằm trong câu lạc bộ (CLB) 2 tấn/ha của Tập đoàn.

Lãnh đạo NT Mo Rai 3, Cao su Chư Mom Ray trò chuyện với công nhân trên vườn cây
Vượt khó về đích sớm

Theo ông Phạm Duy Vương – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Chư Mom Ray, năm 2023, công ty triển khai KH SXKD trong bối cảnh kinh tế – xã hội nhiều biến chuyển, giá các mặt hàng thiết yếu, nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá mủ cao su giảm mạnh và duy trì mức thấp, đi kèm với những bất lợi của thời tiết… Các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình khai thác, sản xuất. “Trước những khó khăn trên, được sự quan tâm từ lãnh đạo chính quyền địa phương, Tập đoàn, Công ty mẹ, đơn vị đã có nhiều giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, vượt khó nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao” – ông Vương nhấn mạnh.

Để hoàn thành vượt mức KH sản lượng năm, công ty đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp. Theo đó, đơn vị chú trọng công tác chăm sóc vườn cây, quan tâm phòng trừ bệnh hại, đặc biệt là phấn trắng. Đồng thời, công ty cũng chủ động xây dựng KH bổ sung và đào tạo nhân lực toàn diện, không để thiếu công nhân, trang bị vật tư đầy đủ, phân chia hợp lý phần cây, đảm bảo năng suất bình quân cho NLĐ đạt 9 -10 tấn mủ quy khô/người/năm. Ngoài ra, lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức, phát động phong trào thi đua, động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt sản lượng.

Là một trong số công nhân về trước KH sản lượng năm nay, chị Trần Thị Nguyệt – Công nhân Tổ 4, NT 3 rất vui và phấn khởi, chia sẻ: “Năm nay tôi được giao 9,5 tấn, về đích sớm 60 ngày. Để có được kết quả này, ngoài nỗ lực của bản thân còn nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty, sự giúp sức, hỗ trợ của NT, anh chị em trong tổ. Qua những phong trào thi đua hàng tháng, nước rút cuối năm, công nhân ai nấy cũng hăng hái, tinh thần tích cực chạy đua vượt sản lượng”.

Năm thứ hai nằm trong CLB 2 tấn/ha

Năm nay, VRG giao công ty KH sản lượng là 8.610 tấn mủ quy khô. Tính đến ngày 28/11, đơn vị khai thác được 8.610,92 tấn mủ quy khô, đạt 100,01% KH, về trước 33 ngày. Dự kiến, sản lượng khai thác đến ngày 31/12 là 9.472 tấn, vượt 862 tấn (vượt 10,01% KH), năng suất bình quân 2,01 tấn/ha. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty đứng trong CLB 2 tấn của Tập đoàn.

Cao su Chư Mom Ray hiện quản lý hơn 4.702 ha cao su, gồm 4 NT. Tại thời điểm công ty hoàn thành KH sản lượng năm 2023, công ty có 2/4 NT hoàn thành KH sản lượng, 15/27 tổ khai thác xong sớm với 615/935 công nhân hoàn thành chỉ tiêu. Nổi bật là NT Mo Rai 1 về trước 44 ngày, NT Mo Rai 4 về trước 34 ngày. Đặc biệt, tổ sản xuất 3, NT Mo Rai 1 về trước KH 62 ngày. Dự tính đến ngày 31/12, đơn vị có 3 NT đạt năng suất 2 tấn/ha.

Ông Phạm Duy Vương cho biết, trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023 có 27 tập thể và 250 cá nhân có thành tích xuất sắc được công ty và BCH Công đoàn công ty khen thưởng, với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

HOÀNG KHẢI