Các công ty cao su tại Lào: Có chiều hướng tăng trưởng tốt và ổn định

CSVN – Mặc dù có nhiều khó khăn tác động, nhưng nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, các công ty cao su trực thuộc VRG tại Lào đã vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và VRG thăm nhà máy chế biến Cao su Việt Lào, vào ngày 17/10/2023. Ảnh: Vũ Phong
Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Tập đoàn hiện có 6 công ty cao su tại Lào (Công ty CPCS Việt Lào và Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào, Công ty CP Quasa Geruco, Công ty TNHH Bolykhamxay Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay, Công ty TNHH Cao su Quavan), thực hiện 7 dự án trồng cao su trên địa bàn 5 tỉnh biên giới (Bolykhamxay, Salavan, Oudomxay, Champasak, Savanaket), với 26.368 ha cao su, trong đó có 21.836 ha khai thác. Các dự án cao su đã được triển khai từ 12 – 17 năm, với tổng số vốn đầu tư 146,571 triệu USD. Hiện nay đã có 2 công ty có lợi nhuận chuyển về nước.

Năm 2023, các công ty triển khai hoạt động SXKD trong điều kiện nền kinh tế Lào đồng tiền mất giá khá lớn; lạm phát làm cho giá nhiên liệu đầu vào tăng cao gây khó khăn cho chuỗi tiêu thụ toàn cầu dẫn đến giá bán mủ cao su giảm sâu. Đây là khó khăn, thách thức lớn nhất đối với các công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao. Nỗ lực vượt khó, dự kiến năm 2023 các công ty cao su tại Lào thu hoạch 37.550 tấn mủ; doanh thu đạt 46,937 triệu USD, lợi nhuận 10,352 triệu USD.

Là “anh cả” tại khu vực Lào, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự linh hoạt trong điều hành, sự đoàn kết chung sức đồng lòng vượt khó của NLĐ, Công ty CPCS Việt Lào đã hoàn thành các tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Dự kiến hết năm 2023, công ty khai thác 18.500 tấn (vượt 5,11% KH), 9 năm liên tục sản lượng khai thác trên 2 tấn/ ha; tiêu thụ 20.486 tấn (vượt 7,82% KH); doanh thu gần 705 tỷ đồng (đạt 99,8% KH); lợi nhuận trước thuế 177,9 tỷ đồng (vượt 4,22% KH); lợi nhuận sau thuế 142,32 tỷ đồng (vượt 4,22% KH); tiền lương bình quân NLĐ 7,2 triệu đồng/ người/tháng.

Góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương

“Trong 3 năm trở lại đây, chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của các dự án trồng, chăm sóc, chế biến cao su tại Lào có xu hướng tăng nhờ diện tích vườn cây đưa vào khai thác tăng, sản lượng mủ khai thác tăng dần qua các năm. Tuy giá bán mủ cao su chưa đạt như kỳ vọng nhưng khá ổn định nên hiệu quả của việc đầu tư ra nước ngoài dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhiều công ty đã dần bù lỗ lũy kế giai đoạn đầu dự án mới đưa vào hoạt động và bắt đầu có lãi để chuyển lợi nhuận về nước theo quy định” – ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG, cho biết.

Các công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 5.296 lao động với thu nhập ngày càng tăng, đảm bảo NLĐ được hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, tôn giáo. Các đơn vị còn thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng xã hội trong và ngoài vùng dự án, như: Trạm y tế, nhà ở công nhân, trường học, đường giao thông, hệ thống điện, công trình tôn giáo… góp phần phát triển kinh tế – xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Nhiều dự án đầu tư tại Lào của VRG đã phát huy hiệu quả và có những đóng góp nhất định vào hoạt động chung của Tập đoàn; nguồn thu, lợi nhuận từ các dự án đầu tư tại Lào góp phần duy trì sự ổn định trong việc tăng trưởng và phát triển của Tập đoàn.

BẢO NAM