Cao su Đồng Phú: 18 năm liền trong câu lạc bộ 2 tấn của VRG

CSVN – Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực của tập thể NLĐ và sự nhạy bén trong quản lý điều hành của ban lãnh đạo, Công ty CPCS Đồng Phú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ. Công ty phát triển ổn định, xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Công đoàn Cao su Đồng Phú khen thưởng công nhân đồng bào dân tộc thiểu số Nông trường Tân Hưng hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng năm 2023
Năng suất vườn cây cao, chất lượng và hiệu quả

Ngày 29/11, Cao su Đồng Phú đã khai thác 9.533 tấn mủ (đạt 100,04% kế hoạch), về trước 32 ngày. Hết năm 2023, công ty khai thác 10.700 tấn (vượt 12,3% kế hoạch), vượt 1.200 tấn. 18 năm liên tục (2006 – 2022) nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của VRG. Để có năng suất mủ khai thác cao liên tục và bền vững, công ty đã thực hiện các giải pháp phối hợp xuyên suốt, đồng bộ cho vườn cây khai thác. Đặc biệt, hơn 35 năm duy trì phối hợp chặt chẽ Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam ở tất cả các khâu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đem lại nhiều hiệu quả trong lao động sản xuất, giúp công ty giữ vững năng suất sản lượng cao và bền vững.

Công ty đang quản lý hơn 9.300 ha đất cao su tại tỉnh Bình Phước, gần 6.500 ha tại Campuchia và khoảng 750 ha tại tỉnh Đắk Nông. Công suất chế biến của công ty đạt hơn 22.000 tấn mủ/năm, gồm: nhà máy Tân Lập chuyên sản xuất mủ Latex với công suất 6.000 tấn/năm và nhà máy Thuận Phú chuyên sản xuất mủ khối với công suất 16.000 tấn/năm. Thời gian qua, công ty thực tốt chiến lược phát triển bền vững trên cả ba phương diện kinh tế, môi trường và xã hội. Công ty duy trì quản lý rừng bền vững theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS/PEFC-FM) và chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC cho nhà máy.

Thu nhập người lao động tăng mỗi năm

Theo  ông  Hồ  Cường  –  Tỉnh  ủy  viên  tỉnh  Bình Phước, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Đồng Phú, để bảo đảm phát triển ổn định và bền vững, công ty luôn xác định hoạt động kinh doanh phải gắn liền với trách nhiệm  xã  hội  và  môi  trường.  Trong  đó,  bao  gồm  3 thành tố: Lợi nhuận, môi trường và nguồn lực xã hội đi kèm bảo vệ, cải thiện môi trường.

“Do vậy, công ty luôn tích cực ủng hộ cộng đồng xã hội thông qua hỗ trợ tài chính, vật chất và tinh thần, góp phần không nhỏ trong tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương cũng như sự phát triển của Bình Phước. Bên cạnh đó, Cao su Đồng Phú cũng lấy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ làm mục tiêu hàng đầu. Hiện đời sống NLĐ công ty được nâng cao ở 3 tiêu chí: Thu nhập từ lương thưởng, nhà ở cùng các công trình phúc lợi và việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ” – ông Hồ Cường, cho biết.

Công ty giải quyết việc làm ổn định hơn 2.200 lao động, trong đó, lao động nữ 998 người, lao động đồng bào dân tộc thiểu số 644 người, thu nhập của NLĐ tăng mỗi năm. Năm 2023, thu nhập bình quân trên 10,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài thu nhập từ tiền lương, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị động viên, tạo điều kiện để công nhân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống một cách hiệu quả.

THẢO NHI