Cao su Tân Biên khen thưởng hoàn thành kế hoạch

CSVNO – Ngày 13/12, lãnh đạo Công ty CPCS Tân Biên đã đến Nông trường Cao su Xa Mát, các đội sản xuất thuộc các Nông trường Tân Hiệp, Bổ Túc, Suối Ngô để khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút và hoàn thành kế hoạch khai thác năm 2023.

Lãnh đạo Công ty, Công đoàn trao thưởng thưởng cho Tập thể Nông Trường Cao su Xa Mát và Các đội sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2023

Nông trường Xa Mát đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch trước 32 ngày. Trong đó, Đội 2 hoàn thành kế hoạch sớm hơn 35 ngày, Đội 1 hoàn thành kế hoạch sớm hơn 18 ngày.

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ công ty khen thưởng công nhân Nông trường Cao su Suối Ngô xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút

Trong đợt khen thưởng lần này, toàn công ty có 5 tập thể và 107 cá nhân được khen thưởng với tổng số tiền 54,6 triệu đồng. Trong giai đoạn thi đua nước rút từ tháng 9/2023 đến nay, công ty và Công đoàn công ty đã khen thưởng với tổng số tiền 145,4 triệu đồng.

Ông Phạm Quốc Bình– Phó Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng công nhân Đội 1, Nông trường cao su Bổ Túc xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút

Tại các buổi trao thưởng, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Thường trực Công đoàn Công ty đã biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân được khen thưởng, đồng thời động viên CB.CNV LĐ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục lan tỏa, đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023.

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng đoàn viên Nông trường Suối Ngô xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút
Công đoàn công ty khen thưởng công nhân Đội 5, Nông trường Cao su Bổ Túc xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút

PHẠM QUỐC BÌNH