Các công ty cao su Miền núi phía Bắc vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

CSVNO – Chiều 6/12, Khối thi đua các đơn vị Miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Ông Bùi Thanh Tâm – TGĐ Công ty CPCS Lai Châu, khối trưởng và ông Lê Thanh Phong – Phó GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Oudomxay, khối phó chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối; cán bộ phụ trách công tác khối thi đua các đơn vị Miền núi phía Bắc (Khối).  

Khối gồm có 10 đơn vị hoạt động trên địa bàn 6 tỉnh Miền núi phía Bắc: Công ty CPCS Lai Châu, Công ty CPCS Lai Châu II, Công ty CPCS Dầu Tiếng – Lai Châu; Công ty CPCS Điện Biên, Công ty CPCS Mường Nhé – Điện Biên; Công ty CPCS Sơn La; Công ty CPCS Yên Bái; Công ty CPCS Hà Giang; Công ty CPCS Dầu Tiếng – Lào Cai và Công ty TNHH MTV Cao su Oudomxay hoạt động trên địa bàn tỉnh Oudomxay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ông Bùi Thanh Tâm – TGĐ Công ty CPCS Lai Châu, khối trưởng phát biểu tại hội nghị

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể CB.CNV LĐ, toàn Khối đã vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm 2023 toàn khối đã quản lý chăm sóc, bảo vệ hiệu quả 7.572,43 ha cao su kiến thiết cơ bản, chất vườn cây loại A, B đạt bình quân 65-70%. Tính đến 31/12/2023 sản lượng khai thác ước đạt 22.326 tấn (vượt 6,84% kế hoạch). Doanh thu toàn Khối ước đạt 736,87 tỷ đồng (đạt 79,83% kế hoạch). Đặc biệt có 2 đơn vị đạt kế hoạch doanh thu với tỷ lệ từ 100% so với kế hoạch.

Các đơn vị trong Khối thường xuyên quan tâm tạo điều kiện và thực hiện tốt mọi chế độ chính sách đối với NLĐ, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho5.117 NLĐ và 1.293 hộ nhận khoán. Tiền lương bình quân toàn Khối ướcđạt 5,81 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm trước với tỷ lệ 108%). Bên cạnh đó, các thành viên trong Khối thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; công tác xã hội, từ thiện, nghĩa vụ đối với nhà nước, với địa phương nơi đơn vị đứng chân. Giá trị ủng hộ quyên góp bằng tiền toàn Khối đạt 372 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó TGĐ phụ trách điều hành Công ty CP Cao su Sơn La phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2024, các thành viên trong toàn Khối tập trung thực hiện các nhiệm vụ: hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD và chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn, địa phương; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ.

Tại hội nghị các thành viên trong Khối đã chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, sản lượng khai thác; củng cố lại tổ đội sản xuất, công tác tuyển dụng, giữ chân lao động, chế độ chính sách đối với NLĐ… Đồng thời, thông qua nội dung chấm điểm thi đua các đơn vị thành viên trong khối.

Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó TGĐ Cao su Lai Châu II phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Thanh Tâm – TGĐ Công ty CPCS Lai Châu đã biểu dương, ghi nhận các kết quả, thành tích đạt được  trong năm 2023 của các thành viên trong Khối. Đồng thời mong muốn trong năm 2024, các thành viên trong Khối tiếp tục trao đổi, học tập, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến hay để áp dụng vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động SXKD giữa các đơn vị, phấn đấu năm 2024 hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD. Tăng cường nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm chăm lo đến đời sống NLĐ để bà con yên tâm gắn bó với công ty….

Tại hội nghị, Khối thi đua các đơn vị Miền núi phía Bắc thống nhất đề nghị tặng các danh hiệu thi đua: tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Công ty CPCS Dầu Tiếng – Lai Châu, Công ty CPCS Điện Biên; tặng Cờ thi đua của VRG cho Công ty CPCS Dầu Tiếng – Lào Cai, Công ty CPCS Hà Giang; tặng Bằng khen của VRG cho Công ty CPCS Yên Bái, Công ty CPCS Mường Nhé Điện Biên.

PHƯƠNG LY