Tháng Mười Hai 4, 2023

Ý nghĩa chương trình “Đông ấm cho em”

CSVNO – Chương trình “Đông ấm cho em” được Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược – Kỹ thuật Đà Nẵng, Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn, Công ty

Tấm gương hiếu thảo

CSVN – Tại Nông trường Thuận Phú (Cao su Đồng Phú) có một gia đình nữ công nhân cao su có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đó là gia đình chị Hoàng Thị Minh

Tấm gương hiếu thảo

CSVN – Tại Nông trường Thuận Phú (Cao su Đồng Phú) có một gia đình nữ công nhân cao su có hoàn cảnh hết sức

Tấm gương hiếu thảo

CSVN – Tại Nông trường Thuận Phú (Cao su Đồng Phú) có một gia đình nữ công nhân cao su