Tháng Mười Một 21, 2023

Cao su “xanh”

Tui thấy ngành mình vừa đề ra chiến lược tăng trưởng xanh là sao hả Tư Mủ. Trồng cao su bao nhiêu năm qua vẫn xanh mà ta. Dĩ nhiên cây cao su thì phải

Những ánh sao đêm

Màn đêm bừng sáng khắp vùng, Đèn xe rọi chiếu xuyên rừng cao su. Vào lô nước rút bội thu, Thi đua phấn đấu phải từ nơi đây. Chăm sóc tốt – đẹp vườn cây,

Cao su “xanh”

Tui thấy ngành mình vừa đề ra chiến lược tăng trưởng xanh là sao hả Tư Mủ. Trồng cao su bao nhiêu năm qua vẫn

Những ánh sao đêm

Màn đêm bừng sáng khắp vùng, Đèn xe rọi chiếu xuyên rừng cao su. Vào lô nước rút bội thu, Thi đua phấn đấu phải

Cao su “xanh”

Tui thấy ngành mình vừa đề ra chiến lược tăng trưởng xanh là sao hả Tư Mủ. Trồng cao su

Những ánh sao đêm

Màn đêm bừng sáng khắp vùng, Đèn xe rọi chiếu xuyên rừng cao su. Vào lô nước rút bội thu,