Công đoàn Cao su Bình Long động viên và tặng quà công nhân lao động những ngày thi đua nước rút cao điểm

CSVNO – Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức thăm hỏi và động viên công nhân lao động, các tập thể tổ sản xuất, xưởng chế biến trong toàn công ty, vào ngày 14/11.

Công đoàn Cao su Bình Long thăm hỏi và trao quà Tổ 1, Nông trường Bình Minh

Tại các điểm đến thăm, Công đoàn công ty đã động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của công nhân lao động. Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn công ty đã trao tặng các tổ sản suất và các tổ bảo vệ ở các đơn vị, mỗi tổ 1 phần quà (mì gói, cà phê) và tiền mặt (1 triệu đồng) nhằm kịp thời động viên công nhân lao động trong những ngày thi đua nước rút cao điểm của đơn vị.

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn công ty trao quà tại Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi

Theo kế hoạch năm 2023, công ty được Tập đoàn giao 18.000 tấn, dự kiến đến 31/12 công ty sẽ phấn đấu thực hiện 19.620 tấn (vượt 9% kế hoạch). Tính đến hết ngày 15/11, công ty đã khai thác được hơn 16.086 tấn (trên 89,37% kế hoạch); tiêu thụ trên 18.109 tấn (đạt 80,49% kế hoạch); thu nhập bình quân của người lao động 10 tháng trên 9,4 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn Cao su Bình Long thăm hỏi và trao quà Tổ 3, Nông trường Đồng Nơ

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2023, từ đầu năm, công ty đã tích cực vận động công nhân tham gia phong trào thực hiện sản lượng khai thác; phát động phong trào thi đua nước rút theo tháng, quý và khen thưởng đột xuất kịp thời các cá nhân hoàn thành tốt. Trong 2 tháng còn lại của năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong NLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn lao động”. Vận động công nhân thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời khen thưởng động viên hàng tháng, quý.

Công đoàn Cao su Bình Long thăm hỏi và trao quà Tổ 1, Nông trường Minh Hưng

Theo kế hoạch liên tịch của TGĐ và Ban Thường vụ Công đoàn công ty về việc phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm (từ 01/10 đến 31/12), lãnh đạo công ty đã tổ chức 3 đoàn đến các nông trường, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc để trao thưởng đột xuất những cá nhân, tập thể hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng quý IV/2023 tại 8 nông trường và 2 xí nghiệp chế biến.

Công đoàn Cao su Bình Long thăm hỏi và trao quà Tổ 2, Nông trường Xa Cam

Ngoài những phần thưởng đột xuất của công ty, trong đợt thi đua nước rút Công đoàn công ty đã tổ chức đi thăm hỏi và động viên công nhân lao động, các tập thể tổ sản xuất, xưởng chế biến trong toàn công ty.

CTV