Cao su Phước Hòa khen thưởng tập thể hoàn thành trước kế hoạch sản lượng

CSVNO – Ngày 15/11, Công ty CPCS Phước Hòa đã tổ chức khen thưởng cho tập thể Đội 6, NT Nhà Nai. Đây là đội khai thác đầu tiên của công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Phó TGĐ Thường trực Cao su Phước Hòa trao thưởng cho tập thể Đội 6

Đội 6 hiện đang quản lý gần 60 ha diện tích vườn cây khai thác với 14 công nhân lao động. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đội 6 đã hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 10/11, dự kiến Đội sẽ vượt trên 20% trong năm nay. Qua đó góp phần cùng NT Nhà Nai hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng của công ty giao trong năm.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Phước Hòa trao thưởng cho Tổ Công đoàn Đội 6

Phát biểu tại chương trình khen thưởng, bà Nguyễn Thị Phi Nga – Phó TGĐ Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty CPCS Phước Hòa biểu dương những kết quả mà tập thể Đội 6 đã đạt được, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Toàn Đội đã đồng lòng, chung sức vượt khó, không bỏ phần cây cạo dù đang thiếu công nhân lao động… Mong muốn tập thể Đội 6 tiếp tục phát huy và làn tỏa kết quả này trong toàn đơn vị để cùng nhau phấn đấu.

Lãnh đạo Cao su Phước Hòa chụp hình cùng tập thể Đội 6

Dịp này, Công đoàn công ty cũng trao thưởng cho Tổ Công đoàn Đội 6, Công đoàn cơ sở NT Nhà Nai đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2023.

Dự kiến, Cao su Phước Hòa sẽ chi khoảng hơn 200 triệu để thưởng các đơn vị hoàn thành trước kế hoạch sản lượng trong năm 2023.

ĐỨC THUẬN