Tăng trưởng xanh – Chìa khóa để phát triển bền vững

CSVN – Ngày nay, định nghĩa về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã thay đổi khi xã hội không chỉ nhìn vào các chỉ số kinh tế, mà còn nhìn vào những yếu tố của doanh nghiệp đó có ảnh hưởng như thế nào đến bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội, cùng lợi ích cộng đồng.

VRG đặt mục tiêu phát triển bền vững với tăng trưởng xanh làm trụ cột

Tiếp tục phát huy các hoạt động phát triển bền vững đã triển khai thành công trong 4 năm qua, thông qua Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn 2050, VRG đã đặt mục tiêu phát triển bền vững với tăng trưởng xanh làm trụ cột. Theo đó, tăng trưởng xanh là nội dung then chốt trong quá trình phát triển bền vững của Tập đoàn và có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

Trên thực tế, trong quá trình hoạt động, VRG đã thực hiện phát triển bền vững đồng bộ với 3 mục tiêu: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn đã và đang lấy sản xuất kinh doanh xanh là chiến lược và lợi thế cạnh tranh cho mình.

Từ việc sản xuất thân thiện môi trường, đầu tư bài bản vào những dây chuyền sản xuất giảm thiểu chất thải và khí thải, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, xanh hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất, đến ủng hộ các hoạt động xã hội, chung tay vì lợi ích cộng đồng. Đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện chống biến đổi khí hậu, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa các bon trong dài hạn.

Thời gian qua, Tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các giải pháp công nghệ mới song hành để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Đặc biệt, trong lộ trình thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050, giảm lượng khí thải từ nguyên vật liệu nông nghiệp thông qua việc áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh là một trong những điều quan trọng mà VRG đang theo đuổi.

Với vai trò tiên phong và điển hình trong việc phát triển bền vững ngành cao su, VRG đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh bao trùm và tuần hoàn, đảm bảo tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chung tay vì môi trường thân thiện và tích cực đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

TUỆ LINH