VRG – Quân khu 5: Hiệu quả sau 10 năm thực hiện quy chế phối hợp

CSVN – Cách đây 10 năm, VRG và Quân khu 5 (QK5) ký kết thực hiện quy chế phối hợp đã tạo tiền đề quan trọng và sự ổn định về an ninh quốc phòng cho các đơn vị trực thuộc VRG đóng chân trên địa bàn QK5 phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Biểu diễn võ thuật tại lễ Bế mạc lớp võ thuật cho lực lượng tự vệ các công ty cao su trên địa bàn Quân khu 5 diễn ra tại Gia Lai năm 2019
Kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện quy chế phối hợp

Ngày 27/9/2011, VRG và QK5 tổ chức ký Quy chế phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Đây là sự kiện thiết thực tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa 2 đơn vị trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh.

QK 5 là địa bàn chiến lược quan trọng trong công tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Đây là địa bàn mà các thế lực thù địch luôn tìm cách kích động, gây rối, chống phá chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong khi đó, VRG là Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước với những lợi thế về tài nguyên đất đai và nguồn nhân lực. Đây là đơn vị có vai trò lớn trong việc gắn phát triển kinh tế xã hội với giữ vững và đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo tiềm lực xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Nhìn lại, việc phối hợp sau 10 năm đã đưa 2 đơn vị gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng, thiết thực trong việc phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng cao su đứng chân.

Nói về sự hỗ trợ, giúp nhau trong công tác an ninh quốc phòng, huấn luyện cho lực lượng tự vệ, ông Võ Toàn Thắng – TGĐ Cao su Chư Prông cho biết: “Công ty luôn nhận được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng như Ban chỉ huy quân sự huyện Chư Prông trong việc huấn luyện cho lực lượng tự vệ của công ty về phương pháp huấn luyện, phương tiện chuyên dụng…nhất là trong đợt diễn tập phòng thủ năm 2023 vừa qua”.

Trong 10 năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, xây dựng và huấn luyện tự vệ luôn được lãnh đạo hai đơn vị quan tâm chỉ đạo. Công tác luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ luôn đúng kế hoạch, việc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của các công ty cao su trên địa bàn luôn đạt kết quả tốt. QK5 đã hỗ trợ tốt cho các đơn vị cao su ở Tây Nguyên trong việc huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng dự bị động viên tham gia các hội thi, hội thao.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 của các đơn vị trực thuộc VRG đã được quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng số đối tượng 2 được trường Quân sự QK5 bồi dưỡng là 47 người. Ngoài ra, Hội đồng GDQP&AN các tỉnh, Hội đồng GDQP&AN các huyện thuộc Quân khu 5 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 1.611 cán bộ, công nhân viên thuộc đối tượng 3, 4 của Tập đoàn (Trong đó đối tượng 3:300 đ/c, đối tượng 4: 1.311 đ/c); các công ty cao su đã tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho người lao động hơn 130 đợt với gần 10.000 lượt người tham gia.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Duy Vương – Phó TGĐ Cao su Chư Mom Ray cho hay: “Trong những năm qua, lực lượng tự vệ của công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự huyện Ia H’drai, tỉnh Kon Tum trong công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân vùng biên giới, Ban chỉ huy quân sự huyện đã giúp chúng tôi nhiều trong công tác huấn luyện cho lực lượng tự vệ”.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, trong 10 năm qua, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã hỗ trợ nhân dân nơi đứng chân về vốn, cây giống, tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ địa phương xây dựng hơn 36km đường, 3 sân thể thao. Giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho con em đồng bào các dân tộc

vào làm việc tại các công ty, nông trường để thoát nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số; hỗ trợ gần 24,6 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn Quân khu

Những việc làm thiết thực, có hiệu quả đã thể hiện sự quan tâm chăm lo, vun đắp tình cảm gắn bó thủy chung giữa hai đơn vị, là động lực tinh thần giúp đỡ nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu của Đảng, Nhà nước giao cho VRG và lực lượng vũ trang QK5.

Huấn luyện pháo phòng không cho lực lượng tự vệ Cao su Kon Tum
Tiếp tục làm tốt việc phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh – quốc phòng

10 năm đã trôi qua, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh QK5 và VRG đã mang lại những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục truyền thống; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu; phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn với cơ quan quân sự các tỉnh.

Nội dung phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, 2 bên đã xây dựng các chương trình hoạt động có trọng tâm, trọng điểm đạt kết quả ngày càng tốt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ gắn bó.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa QK5 và VRG mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, khẳng định sự chủ động, nhạy bén về tư duy của lãnh đạo hai đơn vị trong việc quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây thực sự là một trong những mô hình mẫu mực về kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Từ những thành quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, trong thời gian tới, VRG và QK5 tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ và NLĐ nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo sự đoàn kết, gắn bó truyền thống giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt, có bước phát triển mới. 2 đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’.

Có thể tin tưởng rằng việc ký kết và thực hiện quy chế phối hợp là điểm tựa, là đòn bẩy vững chắc cho nhiều hoạt động khác giữa QK5 và VRG lên tầm cao mới; tô thắm thêm tình quân – dân, viết thêm trang sử mới cho những năm tiếp theo. Phát huy tốt sức mạnh, khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

VĂN VĨNH