Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng thi đua nước rút tại Cao su Bình Thuận

CSVNO – Công đoàn Cao su Việt Nam đã thăm hỏi, động viên, khen thưởng 3 nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, mỗi tập thể 5 triệu đồng, vào ngày 1/11. Nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất những tháng cuối năm.

Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng 3 nông trường thuộc Cao su Bình Thuận

Cao su Bình Thuận hiện có 853 lao động với 4 nông trường và 1 xí nghiệp chế biến, thu nhập bình quân 9 tháng đầu năm 2023 trên 7,9 triệu đồng/người/tháng. Trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, lãnh đạo công ty và Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã ban hành kế hoạch và triển khai, quán triệt cụ thể đến các đội, tổ và NLĐ. Tính đến hết tháng 10, công ty đã khai thác đạt 3.467 tấn (đạt 73,8% kế hoạch). Tập thể NLĐ đang phấn đấu thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 15 ngày, vượt kế hoạch Tập đoàn giao năm 2023.

CTV