Công ty 74, Binh đoàn 15 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 100 cán bộ

CSVNO – Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức về dân tộc, chiều 25/10, Công ty 74, Binh đoàn 15 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 100 cán bộ, công nhân viên phụ trách các đơn vị sản xuất.

Các học viên về tham gia lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, 100 học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực trong thực hiện công tác dân tộc và tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Đại tá Nguyễn Thăng Thanh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 74 phát biểu tại lễ khai giảng

Trong 4 ngày, các học viên được phổ biến những chuyên đề, gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số…..

Các học viên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo công ty và giảng viên

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Nguyễn Thăng Thanh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc công ty đề nghị, lớp học cần nghiêm túc, chấp hành nghiêm thời gian quy định; đảm bảo thời lượng; tổ chức viết bài thu hoạch chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất lớp học. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần xác định tốt tư tưởng, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong đơn vị quân đội đối với nhiệm vụ công tác dân vận, công tác dân tộc trên địa bàn đứng chân.

Ngoài ra, trong năm 2023 các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 còn tổ chức 16 lớp đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho gần 1.500 cán bộ, công nhân viên, bao gồm: 2 lớp tiếng Vân Kiều, 1 lớp tiếng Lào, 2 lớp tiếng Khmer, 1 lờp tiếng Xơ Đăng và 11 lớp tiếng Jarai.

VĂN VĨNH