Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

CSVNO – Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã gửi Thư chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn.

“Năm 2023, nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đối mặt với nhiều khó khăn to lớn về giá cả sản phẩm, thị trường và cơ chế, chính sách. Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã cùng với lãnh đạo các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó thực hiện nên trong 9 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả khả quan.

Thay mặt cho Lãnh đạo Tập đoàn, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, những cố gắng của các đồng chí và những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Mục tiêu phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là khẳng định vị thế một Tập đoàn kinh tế công – nông nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam và khu vực trên quan điểm phát triển bền vững. Tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng người lao động đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn 2050. Đây là một trong những chủ trương quan trọng của Tập đoàn nhằm thực hiện đồng thời 3 mục tiêu: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Xác định phương hướng “Huy động tối đa các nguồn lực để phát triển Tập đoàn xanh và bền vững”, Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất. Bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của Tập đoàn bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, thời gian tới, tôi mong muốn và đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, yêu ngành, trách nhiệm cùng với lãnh đạo các đơn vị tham gia hiến kế, đề xuất những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Tập đoàn, đoàn kết, hợp tác vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp gặt hái những thành công mới trong tình hình mới.

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023), thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, chúc toàn thể các các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

PV