Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch quý III

CSVNO – Trong 2 ngày 9 và 10/10, Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đến thăm, động viên và trao thưởng cho công nhân lao động nông trường cao su Thanh An và Xí nghiệp Chế biến đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác quý III năm 2023.

Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông Nguyễn Chí Tâm – Giám đốc NTCS Thanh An trao thưởng công nhân

Bà Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn công ty đã trao thưởng, động viên 87 công nhân khai thác với số tiền 45,6 triệu đồng. Trong đó, khen thưởng 13 công nhân có mức thực hiện từ 36% đến dưới 37%, thưởng 300.000 đồng/công nhân; 8 công nhân từ 37% đến dưới 38%, thưởng 400.000 đồng/công nhân; 11 công nhân từ 38% đến dưới 39%, thưởng 500.000 đồng/công nhân và 55 công nhân đạt sản lượng từ 39% trở lên được thưởng 600.000 đồng và thưởng 1 triệu đồng cho 1 tập thể tổ sản xuất đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch quý III.

Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng quý III

Bà Lý Thiện Nữ – UV BTV, Chủ tịch Công đoàn công ty nhiệt liệt biểu dương trước những kết quả mà tập thể CB.CNV LĐ Nông trường Thanh An đã phấn đấu thực hiện trong quý III và mong rằng tập thể nông trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu cùng công ty vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ban giám đốc nông trường trao thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng quý III

Cũng trong chương trình khen thưởng quý III, ngày 10/10, Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đến thăm và trao thưởng 94 công nhân lao động Xí nghiệp Chế Biến Cao su Dầu Tiếng đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản xuất quý III năm 2023 với số tiền thường 28,2 triệu đồng; thưởng 3 triệu đồng cho 6 tập thể tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gồm: Tổ cơ điện nhà máy chế biến Phú Bình, Tổ môi trường nhà máy chế biến Phú Bình, Ca sản xuất 1, ca sản xuất 2 (dây chuyền mủ khối) nhà máy chế biến Bến Súc, Tổ đánh đông nhà máy chế biến Long Hòa và tổ môi trường nhà máy chế biến Long Hòa, thưởng mỗi tập thể 500.000 đồng.

Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng trao thưởng công nhân Xí nghiệp Chế biến

VIỆT QUANG