Chủ động nhiều giải pháp, tăng tốc hoàn thành kế hoạch

CSVN – Sôi nổi phát động rộng khắp phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm, các công ty cao su đã có nhiều giải pháp động viên NLĐ ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Cao su Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo đơn vị các cấp về những giải pháp đồng hành cùng NLĐ thi đua vượt khó, tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động để nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Ông Lê Văn Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: “Quyết tâm khai thác vượt kế hoạch khoảng 8%”

Tính đến ngày 24/9, công ty đã khai thác tổng sản lượng gần 12.441 tấn mủ, đạt 69,12% kế hoạch (KH) Tập đoàn giao (18.000 tấn), dự kiến hết tháng 9 đạt 72% KH. NT Minh Hưng đang dẫn đầu công ty về tiến độ thực hiện KH (đạt 73,7%), NT Đồng Nơ xếp thứ hai (đạt 70,24%). Thu nhập 8 tháng bình quân toàn công ty đạt 9,1 triệu đồng/ người/tháng.

Với quyết tâm đạt sản lượng, năng suất cao, phấn đấu khai thác vượt KH khoảng 8%, giữ vững năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha, ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, ổn định lực lượng lao động khai thác ngay từ đầu mùa cạo. Sắp xếp, bố trí chia phần cây cạo hợp lý. Xây dựng KH sản lượng đúng năng lực vườn cây từ đó phân bổ quỹ tiền lương phù hợp, đảm bảo công bằng sức lao động của công nhân khai thác mủ. Thực hiện tốt quy trình về quy hoạch bảng cạo trên cả 3 nhóm cây, hướng đến tính đồng bộ nhằm thu hoạch hết mủ và đúng năng lực của vườn cây.

Trong những năm qua, công ty thực hiện việc đưa vườn cây vào mở cạo mới đúng tuổi và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Đồng thời quy định và quản lý mức hao dăm từng năm theo tuổi cạo, có biện pháp quản lý hao vỏ cạo và độ dốc phù hợp để không phá vỡ quy hoạch bảng cạo. Xây dựng quy định chế độ cạo tận thu vườn cây thanh lý đảm bảo thu hoạch sản lượng ổn định hết tiềm năng trong 3 năm trước khi cưa cắt. Công tác bón phân thực hiện theo quy trình rạch rãnh vùi lấp phân cho vườn cây ở vùng đất dốc. Triển khai gắn máng chắn mưa bằng PE trên toàn bộ 100% diện tích, màng che tô trang bị từ năm cạo thứ 01 – 18, trang bị 100% dây dẫn mủ cho vườn cây cạo úp ngoài tầm kiểm soát. Thực hiện nghiêm quy trình sử dụng thuốc kích đúng đối tượng vườn cây, tuân thủ và thận trọng khi sử dụng nồng độ và chọn nhà cung ứng có uy tín. Công tác quản lý bảo vệ vườn cây luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, đồng thời tổ chức lực lượng tự quản trong công nhân chặt chẽ, công tác giữ mủ qua đêm được triển khai ngay từ đầu mùa cạo. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với chính quyền địa phương thông qua hoạt động của các ban và tiểu ban chỉ huy thống nhất đã giúp cho tình hình an ninh trật tự tại các đơn vị ổn định.

Để quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Công đoàn công ty đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào Lao động giỏi – Lao động sáng tạo, phong trào thi đua nước rút… Ngay từ quý II, công ty đã thành lập 3 đoàn công tác đi cơ sở động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, những tập thể, cá nhân về trước kế hoạch năm 2023 theo kế hoạch liên tịch giữa TGĐ và BTV Công đoàn công ty phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Ông Bùi Duy Đốc – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê: “Tăng cường công tác quản lý điều hành trên vườn cây kinh doanh”

Căn cứ tình hình thực tế vườn cây đến thời điểm này, một số tổ khai thác, NT thực hiện sản lượng đạt tỷ lệ thấp hơn so sản lượng phân bổ trong năm. Vì thế, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành vượt KH sản lượng năm 2023 chúng tôi đã có những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt để các đơn vị triển khai thực hiện.

Cụ thể, tăng cường công tác quản lý điều hành trên vườn cây kinh doanh, chỉ đạo các NT rà soát, xây dựng kịch bản điều hành kịp thời và linh hoạt với thực tế vườn cây. Trong 3 tháng cuối năm, xây dựng KH sản lượng từng tuần, dự kiến sản lượng từng ngày giao cho từng tổ, từng công nhân. Định kỳ hàng tuần, đánh giá lại tình hình sản xuất thực tế so với kịch bản điều hành, kịp thời phân tích nguyên nhân, giải pháp khắc phục đảm bảo đạt được mục tiêu KH sản lượng từng tháng.

Tổ chức giờ cạo linh hoạt trong ngày, có thể chuyển qua hình thức thu mủ đông những ngày thời tiết không thuận lợi cho việc thu mủ nước. Tổ chức cạo bù nhát cạo chủ động trong quý IV nhằm tranh thủ điều kiện thuận lợi với trạng thái sinh lý cho mủ nhiều vào các tháng cuối năm.

Các tổ thiếu hụt lao động, ưu tiên cạo vườn cây có năng suất cao, tổ chức cạo choàng tối đa vườn cây còn lại. Tích cực quản lý cạo hết năng lực vườn cây. Quản lý tốt mặt cạo, đảm bảo đầy đủ vật tư trên cây cạo, gia cố dây dẫn mủ, máng chắn nước mưa, tấm che chén, đảm bảo thực hiện hiệu quả việc thu hoạch mủ trong những ngày mưa. Mở cạo lại tất cả các cây khô mủ, tăng cường tận thu tối đa sản lượng của diện tích thanh lý tái canh năm 2024 trước khi cưa cắt cùng với việc tăng cường công tác bảo vệ sản phẩm, đảm bảo tận thu hết mủ phụ trên vườn cây.

Ông Phạm Duy Vương – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray:“Làm tốt hơn nữa công tác quản lý lao động”

Qua theo dõi kết quả thực hiện KH sản lượng các tháng cuối năm trong những năm gần đây của công ty cho thấy, việc thực hiện KH sản lượng trong tháng 9 đạt 12%; tháng 10 và tháng 11 đều đạt 14% và tháng 12 đạt khoảng 12%. Như vậy, để công ty phấn đấu khai thác vượt 10% so với KH công ty đề ra là 9.300 tấn và vượt 18% so với kế hoạch VRG giao 8.610 tấn, về đích sớm trước khoảng 30 ngày, chúng tôi đã đề ra các giải pháp sau: Tăng cường làm tốt hơn nữa công tác quản lý lao động, tuân thủ giờ cạo, trang bị bổ sung vật tư, gia cố kịp thời mái che mưa, quản lý tay nghề và quan trọng nhất là giữ cho được mặt cạo đúng quy trình kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện sớm các loại bệnh như nấm hồng, rụng lá mùa mưa, loét sọc mặt cạo, thối vỏ Furasium, rụng lá đốm tròn… để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại và lây lan. Sử dụng thuốc kích thích đúng quy trình kỹ thuật và phù hợp với tình hình thực tế từng vườn cây, từng nông trường để nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Các cấp quản lý từ công ty đến NT, tổ sản xuất triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng theo đúng quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2020 của VRG ban hành. Mặt khác, chăm sóc tốt hơn 5.142 ha cao su theo đúng quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, chú trọng công tác xử lý thực bì và phòng chống cháy hiệu quả trên vườn cây cao su kinh doanh.

Ông Nguyễn Chí Cường – Phó GĐ NT Xà Bang, Công ty CPCS Bà Rịa: “Khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp”

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, biến động lao động… song hiện nay đơn vị đã và đang nỗ lực vượt khó để ổn định trong việc khai thác mủ cao su nhằm hoàn thành KH sản lượng được giao. Xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho NLĐ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thời điểm 3 tháng cuối năm là thời điểm nước rút, NT đã lên KH chi tiết phát động, tuyên truyền phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, theo dõi và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với NLĐ trực tiếp ngoài vườn cây.

NT đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể và tổ, đội sản xuất phát động phong trào có ý nghĩa quan trọng này và tổ chức khen thưởng cho các tổ, đội sản xuất hoàn thành KH sản lượng tháng. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động những công nhân nhiệt tình, tâm huyết với nghề tham gia cạo choàng, cạo bao, cạo hết cây và tận thu hết mủ triệt để trên vườn cây khai thác. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song toàn thể NLĐ đều cố gắng thi đua nỗ lực hoàn thành KH năm. Năm 2023, đơn vị cố gắng nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu KH sản lượng khai thác công ty giao 2.241 tấn, phấn đấu vượt 2 – 3% KH năm. Với mục tiêu đề ra và sự nỗ lực trong toàn đơn vị, với một quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, hướng đến ổn định thu nhập, chăm lo tốt đời sống NLĐ.

NGUYỄN BẢO – VĂN VĨNH – CƯỜNG HUY