“Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chăm lo tốt đời sống người lao động để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng”

CSVN – Tính đến năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã có 11 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG. Để đạt được thành tích này, công ty đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Cao su Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Hân, TGĐ công ty về vấn đề này.

Ông Lê Đức Hân

Thưa ông, hiện nay ngành cao su nói chung và Cao su Kon Tum nói riêng đang gặp nhiều khó khăn. Vậy công ty đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nào?

Ông Lê Đức Hân: Đúng vậy, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bị tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19, khí hậu thay đổi bất thường, nhiều ngành kinh tế, trong đó có cao su đang gặp nhiều khó khăn. Nhất là giá các sản phẩm mủ cao su xuống thấp, có giai đoạn ở dưới giá thành sản xuất và khó tiêu thụ, trong khi đó giá vật tư, phân bón, nguyên liệu đầu vào đều tăng cao.

Ngoài những khó khăn chung của ngành, công ty còn phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình như: Vườn cây phân tán trên địa bàn toàn tỉnh và lao động chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Công ty có 3 mô hình quản lý…Những vấn đề đó đặt ra cho công ty nhiều thách thức trong đào tạo tay nghề, nâng cao năng suất, quản lý lao động, quản lý sản phẩm…

Với những khó khăn như thế, nhưng công ty vẫn giữ vững được danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG trong suốt 11 năm qua. Xin ông cho biết những giải pháp, cách làm của công ty?

Ông Lê Đức Hân: Để đạt danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG đã khó, nhưng giữ được thành tích đó trong suốt 11 năm là cả một quá trình thi đua và phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, NLĐ. Trong đó, Đảng ủy, Ban TGĐ đã chú trọng triển khai các chủ trương, giải pháp, phong trào, mô hình quản lý theo hướng bền vững. Hỗ trợ và khuyến khích NLĐ gia tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích vườn cao su tái canh và tích cực làm kinh tế gia đình để đa dạng nguồn thu nhập, giảm bớt khó khăn khi giá cao su xuống thấp.

Đồng thời, phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng, niềm đam mê sáng tạo, khát vọng làm chủ khoa học, kỹ thuật của NLĐ. Từ năm 2015 đến nay công ty đã có 6 giải pháp, sáng kiến cấp bộ, tỉnh, ngành và 458 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khác của cán bộ, NLĐ toàn công ty được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả cao, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức tốt việc kiểm tra, đánh giá, chấm điểm quy trình kỹ thuật và tay nghề cho đội ngũ công nhân. Xem đây là vấn đề cốt lõi để nâng cao chất lượng vườn cây, năng suất lao động. Chỉ tính riêng năm 2022 toàn công ty đã tổ chức 11 lớp đào tạo thợ khai thác, bao gồm 6 lớp cạo xuôi, 5 lớp cạo úp với 467 học viên. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, Ban giám đốc các nông trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, phân công thợ giỏi kèm thợ yếu, thợ cũ kèm thợ mới để nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ thợ cạo.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng và phổ biến đến 100% NLĐ phương án thưởng, gắn trách nhiệm của công nhân khai thác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà tình thương”, hỗ trợ cho NLĐ còn khó khăn, tặng quà vào các dịp lễ, Tết cho công nhân và hỗ trợ đơn giá tiền lương khi giá mủ thấp. Riêng năm 2022, tổng các khoản tiền hỗ trợ cho NLĐ gần 5,8 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty không còn hộ nghèo. Đây là một thành công của công ty được VRG và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

– Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023, công ty có những giải pháp gì để giữ vững danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn/ha và hoàn thành kế hoạch năm thưa ông?

Ông Lê Đức Hân: Năm 2023, công ty đặt mục tiêu vượt khoảng 7% kế hoạch và giữ vững danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG. Ngoài những chủ trương, giải pháp được triển khai xuyên suốt từ đầu năm, công ty còn phát động phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Yêu cầu các phòng chức năng, các nông trường, nhà máy rà soát lại từng chỉ tiêu để tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện.

Tiếp tục thực hiện quản lý rừng bền vững và đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số, thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo phương châm “Sản xuất những sản phẩm thị trường cần”. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, gắn trách nhiệm, tiền lương, tiền thưởng của cán bộ chủ trì các phòng chuyên môn, các nông trường, nhà máy vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Nắm và giải quyết tốt vấn đề tư tưởng của cán bộ, NLĐ. Phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum bảo vệ tài sản, sản phẩm, giải quyết các vấn đề nảy sinh, giữ vững an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với Công đoàn công ty tiếp tục chăm lo tốt đời sống NLĐ và phát động các phong trào thi đua nước rút, thi đua lao động sản xuất. Lãnh đạo công ty và Công đoàn công ty cũng đã xác định tất cả các hoạt động, các mặt công tác của công ty đều hướng tới và tập trung cho nhiệm vụ chính trị là thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là việc thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng giao.

Để phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch hàng năm đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi  các  chỉ  tiêu,  nhiệm  vụ  sản  xuất  kinh  doanh  của đơn  vị  chúng  tôi  tăng  cường  giáo  dục,  làm  chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng của phong trào “Thi đua nước rút 4 tháng cuối năm”. Đây là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ và đi vào thực chất hơn.

Thực hiện tốt việc xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tư tưởng định kiến, áp đặt trong việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào. Việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thi đua là nội dung quan trọng, có tác dụng động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Quan tâm chăm lo đời sống NLĐ, giải quyết tốt các chế độ chính sách, thực hiện phương án hỗ trợ đối với những lao động có mức thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cuộc sống của họ. Thực hiện kịp thời công tác tuyên dương, khen thưởng đối với những công nhân xuất sắc.

-Trân trọng cảm ơn ông!

VĂN VĨNH