Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kỷ niệm 5 năm thành lập

CSVNO – Chiều ngày 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (29/9/2018 – 29/9/2023) và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau 5 năm thành lập, với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, đã hoàn thành những vụ việc phức tạp, vướng mắc, tồn đọng qua nhiều thời kỳ; quản lý, sử dụng tài sản công; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG (thứ tự 12 từ trái sang) và ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG (thứ tự 13 từ trái sang) nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Đặc biệt, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tổng vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty vẫn được bảo toàn, phát triển cả về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng lên; góp phần vào phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Riêng năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1 triệu 871 nghìn tỷ đồng, chiếm 20% GPD cả nước (tăng 0,6% so với năm 2018). Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty đạt đạt 103.310 tỷ đồng, tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất đạt 227.990 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG (ngoài cùng bên phải) nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Để phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề ra một số nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường phối hợp các cơ quan quản lý khác để chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện chính sách, quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; tạo sự chủ động cho doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tích cực phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; về nguyên tắc, không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu, góp ý, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của Luật số 69/2014/QH13 nhằm đẩy mạnh phân công, phân cấp cho Ủy ban và các doanh nghiệp để tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, Ủy ban sẽ tiếp tục cải thiện phương thức làm việc; xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý nội bộ bảo đảm thống nhất, hiệu quả; nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, ưu tiên tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, đầu tư về Ủy ban để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, 5 năm là chặng đường chưa dài, nhưng đối với một cơ quan mới như Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một hành trình phải vượt qua nhiều khó khăn, là quá trình phát triển của 19 tập đoàn, tổng công ty đang giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhân kỷ niệm 5 năm thành lập

Khẳng định mô hình và chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh công tác quản lý vốn nhà nước một cách minh bạch, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, trên cơ sở thực tiễn hoạt động của mình, Ủy ban và các 19 tập đoàn, tổng công ty tiếp tục đoàn kết, nghiên cứu, hiến kế cơ chế, chính sách, cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình quản lý vốn, quản lý về bộ máy, tổ chức doanh nghiệp nhà nước vận hành trong nền kinh tế thị trường, phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại buổi lễ

Thay mặt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và những gợi mở của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh khẳng định Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp.

Đại diện các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

PV