Cao su Mang Yang đối thoại với người lao động

CSVNO – Từ ngày 18 – 22/9, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã tổ chức đối thoại với người lao động tại các tổ sản xuất.

Lãnh đạo công ty, Công đoàn công ty trao thưởng về trước kế hoạch

Tại các buổi đối thoại, lãnh đạo công ty lắng nghe các ý kiến kiến nghị của công nhân lao động về điều kiện làm việc, đơn giá tiền lương, thu nhập và các chế độ chính sách…

Trao thưởng các tập thể, cá nhân về trước sản lượng tháng 8 năm 2023

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Huy Phu – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Mang Yang đã thông tin về tình hình SXKD của công ty 8 tháng đầu năm 2023. Giá mủ cao su vẫn duy trì mức thấp, chi phí nguyên nhiên vật liệu ngày càng tăng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và thu nhập của NLĐ. Lãnh đạo công ty đã giải quyết ý kiến kiến nghị của NLĐ với tất cả tinh thần trách nhiệm, cố gắng để chăm lo tốt nhất đời sống cho NLĐ yên tâm gắn bó với vườn cây, đơn vị.

Quang cảnh buổi đối thoại và trao thưởng tại NT Bờ Ngoong

          Nhân dịp này, công ty và Công đoàn công ty đã trao thưởng cho 17 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc, khai thác về trước sản lượng tháng 8 năm 2023 và phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023.

Ông Lê Huy Phu – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Mang Yang trao thưởng cho các tập thể

          Qua các buổi đối thoại, Đoàn công tác đã lắng nghe nhiều ý kiến của công nhân lao động. Trong đó, ý kiến của công nhân Nưi – Tổ 4, NT Đoàn Kết chia sẻ về buổi đối thoại, trao thưởng rất có ý nghĩa, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mức 10% trở lên kế hoạch sản lượng năm 2023.

Quang cảnh buổi đối thoại và trao thưởng tại tổ sản xuất
PHẠM MẾN