Tháng Chín 19, 2023

Công nhân cao su ba thế hệ

Anh Trần Văn Long – công nhân khai thác mủ thuộc tổ 5, NT Thuận Phú, Cao su Đồng Phú là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề cao su. Với anh, truyền

Vững tin vượt khó

CSVN – Chỉ còn chưa đến 4 tháng nữa, niên vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các công ty, đơn vị khép lại. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập

Công nhân cao su ba thế hệ

Anh Trần Văn Long – công nhân khai thác mủ thuộc tổ 5, NT Thuận Phú, Cao su Đồng Phú là thế hệ thứ ba

Vững tin vượt khó

CSVN – Chỉ còn chưa đến 4 tháng nữa, niên vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các công ty, đơn vị khép lại.

Vững tin vượt khó

CSVN – Chỉ còn chưa đến 4 tháng nữa, niên vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các công