Công ty CPCS Chư Sê Kampong Thom: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong chuyển đổi số

CSVN – Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của chuyển đổi số, Công ty CPCS Chư Sê Kampong Thom đã từng bước ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý điều hành nội bộ. Công ty đã xây dựng các phần mềm quản lý vườn cây, sản lượng, tiền lương… thu được những kết quả khả quan.

Công ty bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm quản lý cho CB.CNV
Chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng và bồi dưỡng kiến thức CNTT cho NLĐ

Xác định con người là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc chuyển đổi số, trong những năm qua, công ty đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đặc biệt là các kỹ năng ứng dụng CNTT cho CB.CNV. Triển khai các buổi tập huấn, sử dụng hình ảnh minh họa và hướng dẫn sử dụng trực tiếp khi ứng dụng các phần mềm mới trong công tác quản lý. Thường xuyên tổ chức vận động, tuyên truyền cho CB.CNV nâng cao nhận thức về hiệu quả, tính tất yếu của chương trình chuyển đổi số trong quản lý, điều hành sản xuất tại đơn vị.

Song song đó, công ty cũng tiến hành khảo sát cùng với sự tham mưu của nhóm phát triển CNTT, đến nay cơ sở vật chất về tin học và CNTT của công ty đã được trang bị đầy đủ, các thiết bị có thể đáp ứng tốt các hoạt động trong công tác chuyển đổi số. Tại trụ sở làm việc công ty và nông trường, tất cả các khu vực phòng làm việc, nhà ở tập thể, nhà ăn đều có internet, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật, phục vụ công việc và đời sống tinh thần của NLĐ.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và triển khai các phần mềm quản lý

Với mục đích xây dựng ứng dụng để quản lý vườn cây, tiền lương, sản lượng, quản trị nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Các ứng dụng CNTT được xây dựng từ nhu cầu thực tế và được phát triển riêng cho công ty theo hướng mở để phát triển thêm nhiều tính năng mới trong tương lai.

Đặc biệt mới đây, công ty hợp tác với công ty công nghệ Base để chuyển đổi cách thức làm việc số hóa, định hướng toàn bộ công việc đều thực hiện, chỉ đạo qua ứng dụng phần mềm của Base. Hướng tới tối ưu quy trình vận hành nội bộ, nâng cao hiệu suất, cùng ban lãnh đạo công ty cung cấp cho đội ngũ quản lý kỹ năng quan trọng trong thời đại mới, đó là quản lý số.

Giải pháp Base giúp đội ngũ lãnh đạo tại công ty quản lý xuyên suốt tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban, xét duyệt hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đi công tác nước ngoài. Đối với nhân viên, làm việc trên hệ thống giúp mỗi cá nhân phân bổ công việc một cách khoa học, báo cáo tiến độ công việc tự động, tiết kiệm nhiều thời gian khi làm việc liên phòng ban.

Việc áp dụng các phần mềm Base cung cấp trong thời gian qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, giúp các hoạt động trong công ty luôn được diễn ra đúng quy định và hiệu quả. Các công việc thể hiện được tiến độ thực hiện, qua đó giúp lãnh đạo nắm bắt được tình hình một cách toàn diện, nhanh chóng và chính xác thay cho việc quản lý thủ công trước đây. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển thêm tính năng mới cho các phần mềm quản lý hiện tại. Nghiên cứu và phát triển phần mềm ứng dụng cho việc theo dõi, quản lý sản lượng chế biến, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi, phục vụ việc truy xuất thông tin sản phẩm khi khách hàng giao dịch với công ty.

PHONG VŨ