Gửi trọn niềm tin

CSVN – Trước thềm Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam (CĐ CSVN) lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028, Cao su Việt Nam đã ghi nhận những kỳ vọng, gửi gắm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn các công ty cao su ở các khu vực, gửi trọn niềm tin vào nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: “Kế thừa và nâng cao tinh thần đoàn kết trong đại gia đình CĐ”

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng CĐ CSVN đã tạo được một tập thể BCH và lực lượng NLĐ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với NLĐ. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức CĐ, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn nói chung.

Tại Đại hội lần này, bên cạnh việc bầu BCH khóa mới là những thành viên ưu tú, tâm huyết, có nhiều sáng tạo trong hoạt động CĐ, tôi còn mong muốn CĐ CSVN và các đơn vị trực thuộc tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống NLĐ, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, kế thừa và nâng cao tinh thần đoàn kết trong đại gia đình CĐ. Đây chính là cầu nối để giúp NLĐ ngày càng được đảm bảo về quyền lợi cũng như đạt kết quả tốt trong sản xuất, góp phần phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn CĐ cấp trên quan tâm và tạo điều kiện về cơ chế cũng như các vướng mắc về tính pháp lý sử dụng nguồn kết dư của CĐ để hỗ trợ NLĐ và xây dựng Nhà văn hóa công nhân, Làng Công nhân cao su.

Ông Trần Văn Tiến – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông: “Quan tâm hỗ trợ hơn nữa cho NLĐ ở khu vực vùng sâu vùng xa”

Thay mặt NLĐ Cao su Chư Prông, chúng tôi mong muốn CĐ CSVN nhiệm kỳ mới tiếp tục có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ cho NLĐ ở khu vực vùng sâu vùng xa, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị CĐ CSVN hoàn thành làm thẻ CĐ tích hợp, để đoàn viên được hưởng quyền lợi từ các chương trình phúc lợi đoàn viên. Mong rằng các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng cấp đất ở cho công nhân của NT An Biên ở khu vực biên giới; mở điểm trường tiểu học ở khu vực này để con công nhân có điều kiện đi học.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh: “CĐ phải đổi mới mạnh mẽ trong tình hình mới”

Giai đoạn 2023 – 2028 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn cho ngành cao su sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD, thu nhập tiền lương của NLĐ. Việc cho phép thành lập tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả thu hút, tập hợp NLĐ, sự sống còn của tổ chức CĐ. Trước những yêu cầu cấp bách đó, đòi hỏi tổ chức CĐ phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất cách thức tổ chức và phương thức hoạt động.

Trước thềm Đại hội IX CĐ CSVN, tập thể BCH CĐ Cao su Chư Păh kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, CĐ CSVN tích cực nghiên cứu và tham gia xây dựng chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CĐ và NLĐ, thông qua tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế tại các cơ sở. Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ tập trung và phát huy được tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ tịch CĐ TCT Cao su Đồng Nai: “Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ”

Đại hội CĐ CSVN nhiệm kỳ 2023 – 2028 thể hiện ý chí, nguyện vọng của tập thể NLĐ toàn VRG. Tôi tin tưởng rằng, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tập trung dân chủ, thống nhất cao để bầu ra BCH nhiệm kỳ mới nhiệt huyết, có tâm – tài – trí để lãnh đạo hoạt động CĐ và phong trào CNVC LĐ ngành cao su ngày càng phát triển. Tôi cũng kỳ vọng rằng, Đại hội sẽ thảo luận, nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những chỉ tiêu tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tôi tin rằng, với tinh thần và ý nghĩa quan trọng, Đại hội sẽ dấy lên tinh thần thi đua lao động của tập thể NLĐ trong toàn ngành, phát huy truyền thống hào hùng 94 năm ngành cao su, tạo ra sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết trong toàn Tập đoàn, vững vàng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chăm lo tốt hơn nữa đời sống NLĐ. Dù trong điều kiện ngành cao su còn nhiều khó khăn, ban lãnh đạo VRG, CĐ CSVN và các đơn vị đã nỗ lực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ. Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm thiết thực đó, NLĐ sẽ đồng hành, gắn bó với ngành, với nghề.

Ông Phạm Văn Thông – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CPCS Việt Lào: “CĐ đại diện cho tiếng nói của trên 80.000 lao động trong toàn ngành”

Trước những khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội, thời cơ của ngành CSVN trong thời gian tới, tôi hy vọng rằng Đại hội CĐ CSVN lần thứ IX sẽ tập trung cho nguyện vọng, ý kiến, trí tuệ của trên 80.000 lao động để đóng góp nhiều ý kiến cho Đại hội; Đại hội sẽ tổng kết được tất cả các hoạt động CĐ, phong trào công nhân lao động trong nhiệm kỳ qua, những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó có hướng khắc phục nhằm xây dựng được mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoàn thiện nhất.

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu BCH CĐ nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng tất cả các đại biểu tham dự Đại hội phải thật công tâm, hãy chọn ra những người thật sự có đức, có tài, đại diện cho các vùng miền, khu vực và phải đại diện cho tiếng nói của trên 80.000 lao động trong toàn ngành. Vì một ngành cao su truyền thống và phát triển, vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của NLĐ.

Chị Lò Thị Lả – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CPCS Sơn La: “CĐ là cầu nối để NLĐ nói lên tiếng nói của mình”

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong BCH CĐ CSVN sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát, tập trung hướng về NLĐ nhiều hơn nữa. Đặc biệt là lao động người đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, là cầu nối để NLĐ nói lên tiếng nói của mình. Đảm bảo về quyền lợi của NLĐ, nâng cao tinh thần đoàn kết trong CĐ cơ sở với CĐ cấp trên, thường xuyên động viên để NLĐ đạt kết quả tốt trong lao động sản xuất, góp phần phát triển ngành cao su ngày càng lớn mạnh.

Bên cạnh đó, tôi hy vọng BCH CĐ CSVN tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh toàn diện, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ CĐ cơ sở để hoạt động CĐ cấp cơ sở hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức CĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ nữ trong nhiệm kỳ mới. Tôi kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ đề ra nhiều chương trình thiết thực, những cách làm hay giúp cho đời sống NLĐ trong toàn ngành ngày càng phát triển.

NG.CƯỜNG – GIA LINH – HÀ KHUÊ – THIÊN HƯƠNG (ghi)