“Sáng kiến dù nhỏ nhưng đó là sự đóng góp đáng trân trọng”

CSVN – Đó là chia sẻ của ông Vũ Duy Quý – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy chế biến Trung tâm (Cao su Phú Riềng) khi trao đổi về việc ứng dụng các sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật đến từng ca tổ, phân xưởng, dây chuyền sản xuất, để động viên khuyến khích người lao động tìm tòi, sáng tạo.

Chính sự biểu dương, khen thưởng kịp thời sẽ tạo ra sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động
Khuyến khích người lao động đề xuất ý tưởng

Với phương châm “Sản lượng cao – Chất lượng tốt – Môi trường thân thiện – Hướng tới khách hàng”, kiên trì thực hiện mục tiêu: “Mở rộng quy mô về sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả SXKD; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống NLĐ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ và phát triển sản xuất thân thiện với môi trường; đào tạo cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Nhà máy chế biến Trung tâm thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, nâng cao đời sống và thu nhập của NLĐ.

Trước thực trạng dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhiều năm, độ ổn định và tính chính xác không còn cao, việc thay thế sửa chữa, phục hồi các thiết bị chưa đồng bộ do đó ít nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, trong nhiều năm qua Công đoàn nhà máy phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua ứng dụng các sáng kiến cải tiến, các giải pháp kỹ thuật đến từng ca tổ, phân xưởng, dây chuyền sản xuất, động viên khuyến khích NLĐ tìm tòi, trao đổi, đề xuất các ý tưởng xuất phát từ trong thực tế công việc hàng ngày.

Cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời

Đặc biệt trong thời gian gần đây, Tổng Giám đốc công ty đã ban hành các công văn, hướng dẫn, cụ thể hóa việc phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo với mục đích phát huy tích cực sự đóng góp của NLĐ trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo qua đó tạo ra được nhiều ý tưởng, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng KHKT mới vào SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tin học hóa các chương trình quản lý nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Trong hơn 5 năm (2017 – 2022), nhà máy đã có 27 giải pháp sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến công ty công nhận và Tổng Giám đốc công ty khen thưởng trên 60 triệu đồng, trong số đó có những sáng kiến có thể ứng dụng được trong phạm vi toàn ngành và đã có những sáng kiến tham gia dự thi và được khen thưởng cấp huyện và cấp tỉnh như: Sáng kiến xử lý nước thải theo phương pháp tự nhiên không xử dụng hóa chất, phương pháp đánh đông mủ Skim không sử dụng axit; Sáng kiến xử lý mùi hôi trong chế biến cao su bằng cách nuôi cấy vi sinh chế phẩm sinh học…

Bên cạnh đó, Phong trào hưởng ứng 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ đoàn viên, NLĐ của nhà máy, tạo động lực để vượt qua khó khăn, xây dựng công ty phát triển vững mạnh. Ông Vũ Duy Quý – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy cho rằng, bất kỳ một ý tưởng, một giải pháp hay một sáng kiến nào dù là rất nhỏ, tuy có giá trị không cao nhưng đó là sự thể hiện trách nhiệm cá nhân đối với đơn vị và cũng là một sự đóng góp rất đáng trân trọng của NLĐ cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

“Chính sự biểu dương, khen thưởng hoặc chỉ cần ghi nhận đối với các giải pháp, sáng kiến dù nhỏ là rất quan trọng, nó sẽ tạo ra sự lan tỏa của phong trào và cũng chính là động lực rất lớn thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, ứng dụng KHKT của đơn vị ngày càng phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả cao”, ông Quý nhấn mạnh.

NGUYỄN NGUYÊN