7 tháng đầu năm Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.433 tấn mủ

CSVNO – Ngày 3/8, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2023.

Hội nghị đánh giá tình hình SXKD tháng 7

Theo đó trong tháng 7, Công ty đã khai thác được hơn 2.643 tấn mủ. Lũy kế sản lượng 7 tháng công ty đã thực hiện được 9.524,8 tấn, đạt hơn 35% kế hoạch năm; Thu mua được 1.941,4 tấn mủ cao su tiểu điền; chế biến được hơn 12.488 tấn, đạt 33,5% kế hoạch; tiêu thụ được hơn 14.433 tấn, đạt 41% kế hoạch.

Giá thành bình quân 33,31 triệu/tấn, giá bán bình quân 34,31 triệu đồng/tấn. Lũy kế doanh thu được 495,16 tỷ đồng, đạt 36,75% kế hoạch năm. Lũy kế tiền lương bình quân 7,36 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân lũy kế 8,67 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo công ty khen thưởng Xí nghiệp Chế biến

Tại hội nghị, ban tổng giám đốc công ty đã khen thưởng 6,5 triệu đồng cho đơn vị Xí nghiệp Chế Biến đã đảm bảo tốt chỉ tiêu chất lượng trong tháng 6/2023.

VIỆT QUANG