Tháng Tám 9, 2023

Đa dạng giải pháp nhằm ổn định lao động

CSVN – Nhiều giải pháp đa dạng nhằm đảm bảo sự ổn định lao động tại vườn cây đang được triển khai tại các đơn vị đã đạt được hiệu quả cao trong việc giữ