Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm các Tập đoàn, Tổng công ty đạt 580.490 tỷ đồng

CSVN – Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, vào ngày 14/7. Theo đó, các chỉ tiêu SXKD của 19 Tập đoàn, Tổng công ty có tăng trưởng; hiệu quả ổn định. Ước tính kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu đạt 580.490 tỷ đồng (53,7% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ); tổng lợi nhuận trước thuế 18.195 tỷ đồng (56,7% kế hoạch năm); tổng nộp ngân sách 33.520 tỷ đồng (tăng 2 % so với cùng kỳ).

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG trình bày tham luận tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Sát cánh cùng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD

6 tháng đầu năm 2023 là khoảng thời gian có nhiều biến động cả trong và ngoài nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và 19 Tập đoàn, Tổng công ty. Với vai trò đại diện vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp, Ủy ban đã nỗ lực tối đa, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư; quản lý, sử dụng vốn Nhà nước, sát cánh cùng 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

Ủy ban đã ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch cần thiết, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, làm cơ sở cho việc chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty. Qua đó, các doanh nghiệp đều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt, tận dụng mọi thời cơ, có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén trong hoạt động SXKD, đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua hoạt động SXKD, các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, các cân đối lớn cho nền kinh tế. Đẩy mạnh đầu tư phát triển; trong đó, nhiều dự án lớn, quan trọng có tính kết nối, lan tỏa, tạo tiền đề và động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của cả nước.

Quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ

Trình bày tham luận tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG, cho biết, về phương hướng và nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch năm 2023, Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện kế hoạch hoàn thành ở mức tích cực nhất thông qua việc tăng sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ để bù đắp phần nào doanh thu, lợi nhuận suy giảm do giá bán. Đối với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành để đảm bảo có nguồn chi trả cổ tức cho các cổ đông theo kế hoạch được giao. 6 tháng đầu năm 2023, tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 78.239 tỷ đồng; tài sản Công ty mẹ Tập đoàn ước đạt 44.004 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu được bảo toàn theo quy định.

Về chỉ tiêu đầu tư, vốn và tài sản, Tập đoàn tập trung triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm đó là các khu/cụm công nghiệp; tiếp tục rà soát, thắt chặt các dự án hiệu quả chưa cao, chưa thực sự cấp thiết cho sản xuất để tiết giảm tối đa chi phí sử dụng vốn, chi phí khấu hao nhằm tiếp tục ứng phó với điều kiện sản xuất khó khăn như hiện nay.

Về vấn đề cơ cấu lại, thoái vốn ngoài doanh nghiệp, trước mắt VRG tiếp tục giải trình Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 – 2025 sớm được thỏa thuận/ thông qua để có cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo theo quy định. Riêng nội dung thoái vốn ngoài doanh nghiệp sẽ khó thực hiện trong năm 2023 do các trình tự thủ tục khá phức tạp và mất nhiều thời gian nên nội dung này nếu thuận lợi cơ bản có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý và sẽ thực hiện sớm trong năm 2024 và các năm tiếp theo như kế hoạch.

Bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban, các Tập đoàn, Tổng công ty đã có nhiều cố gắng, phát huy vai trò, đóng góp vào kết quả công tác chung của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của cả nước; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm một số cân đối lớn, quan trọng của nền kinh tế.

Để góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước năm 2023 và hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ủy ban, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Ủy ban tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện ý kiến kết luận số 5863-CV/ VPTW ngày 05/01/2023 của Bộ Chính trị về tổng kết tình hình thực hiện thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sau khi được Ban cán sự Đảng Chính phủ ban hành.

Cập nhật quy hoạch các ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền quyết định để hoàn thiện Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, đầu tư, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2023 ở mức cao nhất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, đạt giá trị giải ngân vốn đầu tư cao nhất có thể đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông quốc gia.

Các Tập đoàn, Tổng công ty cần phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023; nâng cao hiệu quả SXKD; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

TUỆ LINH