Cao su Điện Biên quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

CSVNO – Các nông trường trực thuộc Công ty CPCS Điện Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, từ ngày 20 – 22/7. Đây là dịp đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Công Tám – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty chủ trì hội nghị tại NT Mường Chà

Thông qua hội nghị nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của NLĐ, đồng thời phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Công Tám – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty đã biểu dương các nông trường và đánh giá cao tinh thần quyết tâm của cán bộ đảng viên, NLĐ đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Đồng thời thông báo sơ bộ về tình hình SXKD, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể của Tập đoàn nói chung và Công ty CPCS Điện Biên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ông Nguyễn Công Tám – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty phát biểu chỉ đọa tại hội nghị tại NT Điện Biên

Theo đó, công ty hiện quản lý 3.724,17 ha cao su, tổ chức chăm sóc vườn cây cạo đúng quy trình, các hạng mục xây dựng cơ bản và các công trình tự làm cơ bản đã hoàn thiện. 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã khai thác 1.256,81 tấn mủ cao su (đạt 31% kế hoạch năm), tiêu thụ 1.900 tấn (đạt 38% kế hoạch).

Tiền lương và thu nhập của NLĐ ổn định, công ty đã đóng chế độ bảo hiểm của NLĐ trong 6 tháng đầu năm là 5,2 tỷ đồng; chi trả hơn 9 tỷ đồng tiền sản phẩm mủ năm 2022 cho người dân góp đất.

Quang cảnh hội nghị NT Mường Chà

Tại các hội nghị, ông Nguyễn Công Tám đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của NLĐ, chỉ rõ các tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành tại các đơn vị. Đồng thời đặt ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Với phương châm nhiệm vụ phát triển công ty là trung tâm, NLĐ là then chốt, ông Nguyễn Công Tám đã kêu gọi đảng viên, NLĐ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, phấn đấu hoàn thanh vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ năm 2023, phấn đấu vượt 3% – 5% kế hoạch được giao; tạo thu nhập ổn định cho NLĐ đạt 5,8 – 6 triệu đồng/tháng. Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho NLĐ, hoàn thành các chế độ nộp thuế đối với nhà nước, quan tâm NLĐ, xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo công ty ngày càng phát triển.

VÂN SƠN