Ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG: “Tập đoàn quyết tâm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch”

CSVN – “Ngày 16/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn đã thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn 27.527 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.855 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.264 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ Tập đoàn, doanh thu 3.792 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn, vào ngày 16/6. Ảnh: Vũ Phong

Nhận định năm 2023 có nhiều khó khăn, Tập đoàn quyết tâm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt KH, hoạt động SXKD bảo toàn và phát triển vốn, có nguồn để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Các đơn vị thành viên có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong sản xuất để tăng sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ nhằm bù đắp nguồn thu do suy giảm về giá bán; kiểm soát chặt chi phí, giá thành ở mức thấp nhất theo hướng phải tự cân đối được với giá bán đầu ra để đảm bảo thực hiện được lợi nhuận Tập đoàn giao.

Với định hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư trong lĩnh vực cao su để tái cơ cấu nguồn vốn, tăng cường đầu tư vào các khu/cụm công nghiệp trên đất cao su, lĩnh vực dự báo có biên lợi nhuận cao và ổn định hơn. Theo đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần chủ động hơn nữa trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, sớm thực hiện đầu tư dự án, tạo nguồn thu ngay trong năm và các năm tiếp theo.

Các dự án lớn, trọng điểm trước mắt cần quan tâm gồm: Dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với diện tích 344 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN do Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư với diện tích 317 ha đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ; Dự án KCN Rạch Bắp mở rộng ở tỉnh Bình Dương do Công ty CP Công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư với quy mô 360 ha đã được Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ; Dự án KCN Hiệp Thạnh giai đoạn 1 ở tỉnh Tây Ninh do Công ty mẹ Tập đoàn làm chủ đầu tư trực tiếp với quy mô 495,17 ha đã được Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ; Dự án KCN Minh Hưng III mở rộng do Công ty CP KCN Cao su Bình Long là chủ đầu tư với quy mô 577,53 ha đã trình Bộ KH&ĐT xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Về vấn đề đầu tư, tại các đơn vị thành viên chỉ thực hiện các hạng mục, dự án có hiệu quả kinh tế cao và cấp thiết nhằm gia tăng năng lực sản xuất, hạn chế tối đa các khoản đầu tư làm phát sinh thêm chi phí gián tiếp do tăng chi phí sử dụng vốn, chi phí khấu hao trước mắt và lâu dài. Tại Công ty mẹ Tập đoàn, hạn chế tối đa việc đầu tư thêm vốn vào lĩnh vực cao su và thực hiện theo hướng các công ty phải tự cân đối để đầu tư các hạng mục do tỷ trọng đầu tư tài chính của Tập đoàn vào khu vực này hiện nay quá lớn, thiếu sự hài hòa giữa các lĩnh vực kinh doanh chính. Với tinh thần đó, KH của các công ty thành viên đã được tiết giảm rất lớn với số tiền lên đến 2.347,6 tỷ đồng và việc đầu tư tài chính tại Công ty mẹ Tập đoàn cũng giảm đi tương ứng, chỉ thực hiện tối đa khoảng 400 tỷ đồng/1.203,4 tỷ đồng (khoảng 33,24% KH).

Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để nâng cao hiệu quả SXKD, Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, KH đã đề ra, tạo đà phát triển nhanh giai đoạn tiếp theo”.

MINH TRÍ (ghi)