Tháng Bảy 15, 2023

Nữ an toàn viên có tay nghề xuất sắc

CSVN – Là một an toàn viên, bên cạnh việc luôn tích cực chăm lo tốt đời sống, từ bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động được an toàn, vệ sinh thực phẩm

Đi để trưởng thành

CSVN – Tiếng trống trường chia tay thời áo trắng đã vang lên. Hôm nay là buổi học cuối cùng của đợt ôn thi tại lớp 12A1 – Lớp có nhiều thành tích trong học

Đi để trưởng thành

CSVN – Tiếng trống trường chia tay thời áo trắng đã vang lên. Hôm nay là buổi học cuối cùng của đợt ôn thi tại

Đi để trưởng thành

CSVN – Tiếng trống trường chia tay thời áo trắng đã vang lên. Hôm nay là buổi học cuối cùng