Cao su Hòa Bình: Đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng suất, sản lượng vườn cây

CSVN – Thời gian qua, nhiều yếu tố về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, giá bán mủ cao su giảm mạnh và sự cạnh tranh gay gắt về nguồn lao động trong vùng… đã làm ảnh hưởng đến năng suất sản lượng và hiệu quả SXKD của Công ty CPCS Hòa Bình. Năm 2023, công ty quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công nhân khai thác Cao su Hòa Bình nỗ lực thực hiện vượt sản lượng được giao
Đảm bảo “chất lượng” vườn cây

Về kỹ thuật, công ty đã chủ động thực hiện tốt các công việc trên vườn cây để kịp thời ra quân khai thác sớm vào ngày 12/4. Chủ động phòng trị bệnh hại kịp thời đảm bảo phát triển của vườn cây. Thực hiện bón phân cho vườn cây khai thác, linh hoạt chế độ cạo D3, D4, đồng thời bố trí cây cạo phù hợp với lao động hiện có, thực hiện khoán vườn cây nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho NLĐ.

Ông Trương Đình Tú – Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp công ty, chia sẻ: “Công ty đã chủ động thực hiện đầy đủ kịp thời công tác trang bị vật tư ngay đầu mùa cạo, gắn máng chắn mưa 100% cho số cây cạo và áp dụng màng che chén, mái che mặt cạo nhằm tận thu mủ và hạn chế mất mủ trong mùa mưa. Tăng cường công tác tận thu mủ các loại trong điều kiện thời tiết bất lợi, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch các loại mủ. Thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng mủ từ vườn cây về nhà máy. Giám sát việc kiểm tra giao nhận mủ giữa các đội sản xuất và nhà máy trên tinh thần công khai, minh bạch nhằm nâng cao chất lượng mủ nguyên liệu”.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề, thực hiện tốt công tác khai thác tại vườn cây. Theo dõi và cập nhật đầy đủ thông tin nhằm ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác và chăm sóc vườn cây. Thực hiện nhiệm vụ của quản lý lao động, quy trình kỹ thuật, tuyên truyền vận động đến từng người công nhân nhằm nâng cao nhận thức chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty. Thực hiện tốt công tác tận thu mủ, giữ gìn chất lượng mủ và các quy định sử dụng hóa chất trên vườn cây… đảm bảo cạo đúng, cạo đủ, khai thác tối ưu sản lượng, tiềm năng hiện có của vườn cây.

Tập trung ổn định lao động trên vườn cây

Trước tình hình thiếu lao động, công ty đã vận động công nhân cạo thêm phiên, làm bù những ngày mất mủ do mưa không cạo được để tận thu sản lượng. Kiện toàn lực lượng bảo vệ, công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ, góp phần bảo vệ an toàn sản phẩm mủ cao su và tài sản trên vườn cây, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong sản xuất. Duy trì thực hiện tốt công tác đối thoại với NLĐ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để xử lý giải quyết kịp thời, phù hợp nhằm ổn định và phát triển sản xuất.

“Song song đó, thường xuyên tổ chức tập huấn và đào tạo tay nghề cho NLĐ, nhất là lao động ngoại tỉnh, lao động mới thu tuyển, tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy trình kỹ thuật của các cấp quản lý từ công ty đến tổ sản xuất. Vận động và tuyên truyền NLĐ về những khó khăn của công ty trong hoạt động SXKD để họ hiểu, chia sẻ và tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao” – ông Trương Đình Tú, cho biết.

Với 2.699 ha vườn cây kinh doanh, công ty quyết tâm khai thác với sản lượng 2.800 tấn; tổng doanh thu 177,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ đồng. Tiếp tục đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 500 lao động với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.

VŨ PHONG