Công đoàn Cụm thi đua miền Đông Nam bộ đẩy mạnh chăm lo cho người lao động

CSVNO – Ngày 22/6, Công đoàn Cụm thi đua miền Đông Nam bộ đã tổ chức hội nghị ký kết thi đua và sơ kết phong trào CNVC LĐ 6 tháng đầu năm 2023 tại hội trường Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

12 đơn vị Cụm thi đua miền Đông Nam bộ ký kết thi đua

6 tháng đầu năm, Công đoàn Cụm thi đua miền Đông Nam bộ đã cụ thể hóa mục tiêu, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả về cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có các điểm nổi bật như: Sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong hoạt động Công đoàn được duy trì thường xuyên với nhiều mô hình phong phú, đa dạng, thiết thực hướng về cơ sở, hướng đến quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Tổ chức tốt các hoạt động nhân “Tháng Công nhân” và Tháng an toàn vệ sinh lao động; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có hiệu quả, tạo được sự yên tâm tin tưởng trong CNVC LĐ.

Bên cạnh những kết quả đạt, Công đoàn Cụm thi đua miền Đông Nam bộ cũng đã nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC LĐ ở một số đơn vị có lúc chưa thường xuyên liên tục. Trình độ công nhân ở địa phương không đồng đều nhất là những đơn vị có công nhân là người dân tộc thiểu số. Tình hình SXKD vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giá thành tăng cao, tình hình lao động thiếu ảnh hưởng đến công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sản lượng. Qua đó, Công đoàn Cụm đã phân tích các nguyên nhân và đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn Cụm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Công tác tham gia quản lý và hoạt động xã hội, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nữ công, công tác tài chính, công tác tuyên truyền vận động giáo dục đẩy mạnh xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao thành tích chung của đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Công đoàn Cụm và toàn thể đoàn viên, NLĐ trong thời gian qua.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ông cũng cho biết thêm: “Để giữ chân NLĐ bên cạnh các chính sách, chế độ cần có sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát và đồng bộ giữa các bộ phận, cùng với việc chia sẻ thông tin và động viên công nhân kịp thời. Đây là một thử thách đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình kinh tế hiện nay. Vì vậy, sự chung sức và chung lòng giữa các cấp trong tổ chức Công đoàn là rất cần thiết.”

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý, đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện tốt hơn công tác Công đoàn trong thời gian tới. Với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, các ý kiến tham luận tại hội nghị chủ yếu tập trung vào kinh phí hoạt động Cụm, công tác tài chính, công tác huấn luyện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đoàn viên, người lao động trong các phong trào thi đua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công Đoàn TCT Cao su Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua miền Đông Nam bộ phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công Đoàn TCT Cao su Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua miền Đông Nam bộ đã thay mặt toàn thể đại biểu cảm ơn những ghi nhận và đánh giá từ các cấp lãnh đạo.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra buổi ký kết thi đua 6 tháng cuối năm 2023 của 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua miền Đông Nam bộ theo phương hướng nhiệm vụ mới.

HẰNG NY