Thu nhập bình quân Thủy điện Geruco Sông Côn trên 23,6 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Ngày 10/6, Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Năm vừa qua, công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

Trong năm 2022, công ty đã vận hành linh hoạt, bám sát thị trường để có giá bán điện cao, tối ưu doanh thu phát điện. Kết quả công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước. Qua đó, duy trì và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ LĐTB&XH năm 2022

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ 289 triệu kWh (vượt 56,2 % KH); doanh thu trên 299 tỷ đồng (vượt 75,3% KH); lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng (vượt 341,6% KH); lợi nhuận sau thuế gấn 101 tỷ đồng (vượt 328% KH). Thu nhập bình quân NLĐ trên 23,6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG trao bằng khen của Tập đoàn cho các cá nhân

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năm 2023, công ty quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch sản lượng điện tiêu thụ 185 triệu kWh; doanh thu trên 171,7 tỷ đồng (vượt 75,3% KH); lợi nhuận trước thuế 26,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gấn23,7 tỷ đồng (vượt 328% KH).

Chủ trì hội nghị
THIÊN HƯƠNG – CTV