Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 2 thuộc VRG

CSVNO – Chiều ngày 9/6, VRG phối hợp Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức bế giảng, trao chứng nhận cho 41 cán bộ thuộc VRG tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 108, năm 2023.

Cán bộ VRG nhận chứng nhận khóa bồi dưỡng Quốc phòng an ninh

Với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm, sau 2 tuần, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và đạt kết quả cao.

Lãnh đạo Trường Quân sự QK7 trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng

Qua khóa học, cán bộ thuộc VRG, các đơn vị thành viên đã được bổ sung hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng an ninh trong tình hình mới, từ đó phát triển kinh tế gắn với Quốc phòng an ninh trong cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ tại công ty, nông trường, nhà máy… đủ về số lượng, chất lượng, góp phần đảm bảo kinh tế, an ninh Quốc phòng.

14 cá nhân xuất sắc được nhà trường khen thưởng
Lãnh đạo Tập đoàn, Trường Quân sự QK7 và các học viên cùng chụp ảnh lưu niệm

ĐÀO PHONG