Cao su Phước Hòa – Kampong Thom: “Chủ động nhiều giải pháp để hoàn thành sản lượng được giao”

CSVN – “Năm 2023, Cao su Phước Hòa – Kampong Thom được Tập đoàn giao sản lượng khai thác 13.000 tấn, tăng 30% so với sản lượng thực hiện năm 2022. Trong tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện kế hoạch sản lượng và hoạt động SXKD.

Ông Trần Hoàng Giang – TGĐ Công ty TNHH PTCS Phước Hòa – Kampong Thom (bên phải) trao đổi về kế hoạch khai thác năm 2023

Diện tích công ty nằm trên địa bàn giáp ranh tập trung nhiều dân cư sinh sống ở các làng, phum và nhiều đường mòn, lối mở, đã tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp mủ với mức độ thường xuyên và phức tạp. Trình độ tay nghề kỹ thuật của đa số công nhân chưa cao, ý thức chấp hành nội quy lao động thấp đã làm ảnh hưởng đến năng suất lao động. Bên cạnh đó, ngoài các ngày nghỉ chế độ gần 30 ngày/năm theo luật định, công nhân còn thường xuyên nghỉ vào các ngày cưới hỏi, đám tiệc, nghỉ việc riêng… cũng đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng của công ty. Bên cạnh đó, vườn cây cao su của công ty nhiều năm không được bón phân nên sản lượng thu hoạch giảm so với các năm trước. Tỷ lệ diện tích đất hạng 3 nhiều nên sản lượng không đạt như kỳ vọng.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023, tập thể CB.CNV LĐ công ty đoàn kết, thống nhất vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kỹ thuật trên vườn cây, tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề cạo mủ cho công nhân cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức của NLĐ về chấp hành nội quy lao động và quy trình kỹ thuật trên vườn cây.

Thứ hai, thực hiện kiểm soát chi phí SXKD tại các NT, nhà máy chế biến và phòng chuyên môn nhằm tiết giảm chi phí, chỉ tập trung đầu tư vào những hạng mục công trình thực sự cần thiết phục vụ cho công nhân trực tiếp và hạng mục chi phí có thể làm tăng sản lượng khai thác. Từ đó có thể đảm bảo sản lượng và biên lợi nhuận được giao.

Thứ ba, rà soát và thanh lọc những đối tượng bảo vệ có hành vi tiêu cực, bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên trên vườn cây. Đồng thời, quyết liệt sa thải công nhân có hành vi trộm cắp để ngăn chặn tình trạng thất thoát mủ. Bên cạnh đó, toàn thể CB.CNV LĐ công ty sẽ cùng chung tay thực hiện công tác bảo vệ tài sản, đặc biệt, các phòng chuyên môn cũng sẽ tham gia hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát trên vườn cây vào các buổi sáng để ngăn chặn và bảo vệ mủ của công ty.

Thứ tư, linh hoạt điều chỉnh, bổ sung phương án trả lương cho công nhân lao động trực tiếp, hướng đến trả lương theo sản phẩm. Tăng chế độ chính sách cho NLĐ đối với các ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động để kích thích lao động làm việc tăng thu nhập và hạn chế những ngày nghỉ không cần thiết. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động để bố trí ngay vào vườn cây thiếu lao động khi có sa thải công nhân vi phạm nội quy lao động. Đảm bảo các chế độ an sinh xã hội cho NLĐ khi vào làm việc tại công ty.

Thứ năm, tăng cường mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và ngăn chặn những hành vi trộm cắp, mua bán mủ trên địa bàn dự án.

Với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm, tập thể lãnh đạo và CB.CNV công ty phấn đấu năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2023”.

THIÊN HƯƠNG (ghi)