Ông Lê Trung Kiên – Phó TGĐ Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom: “Hiệu quả áp dụng khoa học kỹ thuật đem lại năng suất và sản lượng tối ưu”

CSVNO – Cao su Chư Sê – Kampong Thom đã ký kết hợp tác toàn diện với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và đã đem lại hiệu quả thiết thực, đưa vườn cây ngày một sinh trưởng đồng đều và phát triển bền vững.

Viện Nghiên cứu CSVN tập huấn kiến thức mới về thu hoạch mủ cho cán bộ kỹ thuật của công ty và nông trường

Đối với vườn cây kinh doanh, Viện đã tổ chức các buổi đào tạo quản lý, kỹ thuật thu hoạch mủ cho cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân lao động. Song song đó, đào tạo về nhận diện và phòng trị các bệnh hại trên vườn cây, giúp tổ trưởng và công nhân trực tiếp phát hiện kịp thời để phòng trị ngay khi có bệnh hại xuất hiện.

Bên cạnh đó, Viện đã thực hiện công tác khảo sát, đánh giá vườn cây, chẩn nghiệm dinh dưỡng… Từ đó đưa ra các khuyến cáo phù hợp đã giúp công ty chăm sóc hợp lý, giảm giá thành và đạt năng suất vườn cây tối ưu. Cụ thể, năm 2017 vườn cây bắt đầu khai thác, sản lượng tăng lên hàng năm và công ty đã tham gia vào Câu lạc bộ 2 tấn của VRG. Nhiều năm liền vượt mức kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao, cụ thể: năm 2017 với 3.876 ha kinh doanh, công ty khai thác được 2.368 tấn (vượt 11%). Năm 2018 với 5.530 ha kinh doanh, công ty khai thác được 7.235 tấn (vượt 21%). Năm 2019 với 11.100 ha kinh doanh, công ty khai thác được 12.771 tấn (vượt 15%).

Năm 2020 với 17.650 ha kinh doanh, công ty khai thác được 18.752 tấn (vượt 6%). Năm 2021 với 15.010 ha kinh doanh, công ty khai thác được 21.300 tấn (vượt 10%). Năm 2022 với 16.269 ha kinh doanh, công ty khai thác được 24.800 tấn (vượt 3%). Liên tục cập nhật những thông tin kiến thức mới, công ty đã phối hợp với Viện tổ chức hội thảo chuyên đề sinh lý thu hoạch mủ và tập huấn Quy trình kỹ thuật năm 2020 của VRG về quản lý – thu hoạch mủ cây cao su và những thay đổi của Quy trình kỹ thuật năm 2020 so với Quy trình kỹ thuật năm 2020 năm 2012, cập nhật những kiến thức mới về thu hoạch mủ cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật. Qua đó, đã cung cấp thêm kiến thức chuyên môn về thu hoạch mủ theo Quy trình kỹ thuật năm 2020 cho cán bộ kỹ thuật của công ty và nông trường.

Hiện nay, công tác phát triển bền vững hết sức quan trọng, công ty đã thành lập ban phát triển bền vững. Thời gian qua đã có hợp tác với Viện nghiên cứu về nội dung này, trên cơ sở xây dựng lộ trình thanh lý tái canh, sẽ xây dựng quy hoạch bảng cạo, xây dựng chế độ cạo phù hợp nhằm mang lại năng suất và sản lượng tối ưu, sản lượng ổn định, từ đó không ảnh hưởng đến quy mô về lao động, sản xuất…. Với những kết quả đã đạt được, công ty cũng sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Viện để nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật khai thác mủ, nhận diện và phát hiện bệnh hại và phòng trị bệnh, nâng cao năng lực quản lý vườn cây, lao động, vật tư cho các nông trường và tổ.

Thông qua các kết quả mới về khoa học kỹ thuật mà Viện cung cấp, công ty sẽ áp dụng thử nghiệm trên vườn cây, có đánh giá và phân tích để có thể áp dụng diện tích lớn.

Tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu CSVN xây dựng lộ trình phương án tái canh chu kỳ 1, để trồng mới cho chu kỳ 2, làm cơ sở để có chế độ thu hoạch mủ phù hợp giúp nâng cao năng suất, ổn định diện tích thu hoạch mủ, sản lượng của công ty trong thời gian tới”.

THIÊN HƯƠNG (ghi)