Khoa học công nghệ – “Đòn bẩy” giúp ngành cao su phát triển bền vững

CSCNO – Trên thực tế hiện nay, trước tình hình dịch chuyển cơ cấu phát triển của toàn cầu, đòi hỏi ngành cao su muốn phát triển bền vững, muốn có nguồn nhân lực chất lượng, vườn cây cho năng suất cao phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất.

Viện Nghiên cứu CSVN tập huấn kỹ thuật khai thác cho công nhân các công ty cao su khu vực miền núi phía Bắc

Lãnh đạo Tập đoàn xác định chỉ có đầu tư vào khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất mới có thể giúp các công ty cao su giải quyết những bài toán về năng lực vườn cây, suất đầu tư, giá thành sản xuất và thu nhập cho người lao động. Vì vậy, VRG có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các đơn vị thành viên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Hơn nữa, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng, nhiều bệnh hại mới xuất hiện trên vườn cây cao su cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất trong thời gian qua. Vì vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng suất sản lượng khai thác, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Đồng hành với các công ty cao su trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, trải qua 82 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu Cao su VN (Viện) đã khẳng định được vị thế là đơn vị đầu ngành về các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao và hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng giúp ngành cao su phát triển.

Viện đã đẩy mạnh hoạt động chuyển giao kỹ thuật nhằm đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ từ nghiên cứu vào phục vụ sản xuất ở hầu hết các công ty cao su trong ngành. Kết quả, đã giúp làm tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất, tăng mức độ đa dạng hóa sản phẩm cao su, bảo đảm chất lượng sản phẩm cao su và bảo vệ môi trường, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Phối hợp chặt chẽ với các công ty cao su, Viện đang chuyển đổi chuyển giao các giải pháp đơn lẻ trong từng lĩnh vực sang chuyển giao các giải pháp tổng thể liên hoàn, bao gồm tất cả các công đoạn trong canh tác cao su, bảo đảm tính bền vững, thân thiện và bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật để nâng cao hiệu quả chung.

TUỆ LINH