Cao su Chư Sê – Kampong Thom ra mắt Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể

CSVNO – Ngày 23/5, Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom đã tổ chức lễ ra mắt Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty về trực thuộc Đảng ủy VRG, Công đoàn CSVN và Đoàn thanh niên Tập đoàn.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG trao Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở cho Công ty

Chi bộ Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 28/6/2010 của BTV Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, với tổng số đảng viên ban đầu là 5 đồng chí, đến nay Đảng bộ đã có 49 đồng chí.

Về tổ chức Công đoàn, được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-CĐCS ngày 29/4/2011 trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê với số lượng đoàn viên ban đầu trên 30 đoàn viên. Trong quá trình phát triển hiện nay tổng số đoàn viên công đoàn đã tăng lên 147 người.

Sau đó 2 năm, tổ chức Đoàn Thanh niên CSHCM cũng được thành lập theo quyết định số 04/QĐ-ĐTN ngày 20/5/2013 trực thuộc Đoàn Thanh niên Cao su Chư Sê với số lượng đoàn viên chỉ 15 người. Đến nay tổng số đoàn viên toàn công ty đã tăng lên 50 người.

Ông Hà Văn Khương cùng đoàn công tác tham quan nhà máy chế biến

Trong những năm qua, Chi bộ Cao su Chư Sê – Kampong Thom đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn cao su trú đóng.

Ông Hà Văn Khương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG đã cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo Chi bộ Cao su Chư Sê – Kampong Thom hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian qua. Ông Hà Văn Khương khẳng định, việc thực hiện kiện toàn hệ thống chính trị lần này là phù hợp với quy mô và đặc thù của Cao su Chư Sê – Kampong Thom, đồng thời tạo điều kiện để phát huy hết các lợi thế về tiềm năng của đội ngũ đảng viên, cán bộ và toàn thể người lao động trong đơn vị.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Quyết định về việc chuyển Công đoàn Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom về trực thuộc Công đoàn CSVN

Cũng tại buổi lễ, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã đánh giá cao những thành quả mà Cao su Chư Sê – Kampong Thom đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, Công đoàn Công ty đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng các phong trào hoạt động đã được cán bộ và đoàn viên tích cực hưởng ứng; thực hiện tốt quy chế dân chủ và phối hợp với chuyên môn tổ chức Đoàn thanh niên chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Ông Trần Quốc Bình – Bí thư Đoàn Tập đoàn trao Quyết định tiếp nhận Đoàn Thanh niên Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên VRG

 Hiện nay, Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom đang quản lý trên 16.268 ha cao su khai thác. Theo kế hoạch, năm 2023 sản lượng khai của đơn vị trên 27.300 tấn, thu mua 1.000 tấn, chế biến 35.100 tấn, doanh thu 1.048 tỷ đồng, lợi nhuận 207 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 20%, thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.

NG. CƯỜNG