Tháng Năm 19, 2023

“Nhảy”

Ủa Tư Mủ, mới gặp lại thằng Tèo con ông Sáu cạo ở lô kế bên nè. Sao hồi đợt nghe nói nó nghỉ làm công nhân đi làm khu công nghiệp rồi cà. Thì

Xôn xao tiếng gọi vào mùa

CSVN – Vậy là chỉ trong chớp mắt rừng cao su đã xanh rì lá mới, những “cơn mưa vàng” đầu tiên trút xuống, mang hơi thở của nhịp sống, của tình cây. Công nhân

“Nhảy”

Ủa Tư Mủ, mới gặp lại thằng Tèo con ông Sáu cạo ở lô kế bên nè. Sao hồi đợt nghe nói nó nghỉ làm

Xôn xao tiếng gọi vào mùa

CSVN – Vậy là chỉ trong chớp mắt rừng cao su đã xanh rì lá mới, những “cơn mưa vàng” đầu tiên trút xuống, mang

“Nhảy”

Ủa Tư Mủ, mới gặp lại thằng Tèo con ông Sáu cạo ở lô kế bên nè. Sao hồi đợt