Ủy ban Cao su Ấn Độ ra mắt ứng dụng di động – CRISP để hỗ trợ người trồng trọt

CSVN – Ủy ban Cao su Ấn Độ vừa ra mắt ứng dụng di động CRISP để thông báo cho người trồng về việc canh tác cao su và cung cấp các giải pháp trực tuyến.

CRISP (Nền tảng Hệ thống Thông tin Cao su Toàn diện) đã được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Cao su Ấn Độ (RRII) phối hợp với Đại học Kỹ thuật số Kerala. Ứng dụng được đưa ra bởi ZP Patel, Phó Hiệu trưởng, Đại học Nông nghiệp Navsari, Gujarat.

Với sự trợ giúp của CRISP, giờ đây nông dân sẽ có thể nhận được các khuyến nghị của RRII về sản xuất và nâng cao năng suất, giảm chi phí canh tác, duy trì độ phì nhiêu của đất, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh… Hiện tại, việc này đang thực hiện bằng phương pháp khuyến nông truyền thống. Nhiều khuyến nghị có cung cấp địa điểm cụ thể và có thể được liên kết với các hệ thống thông tin địa lý và được gửi trực tiếp đến nông dân.

QUỐC AN (theo rubberworld.com)