Xây dựng vùng cao su bền vững ở miền núi phía Bắc

Hơn 15 năm bén rễ ở miền núi phía Bắc (MNPB), vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, 28.715 ha cao su đứng vững với diện tích mở cạo mỗi năm càng nhiều, đã đem lại hiệu quả SXKD tốt cho các công ty và thu nhập ổn định cho NLĐ.

Hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân cao su miền núi phía Bắc.

Khu vực MNPB có điều kiện khí hậu và môi trường ít thuận lợi hơn so với nhu cầu sinh thái của cây cao su. Song với sự quan tâm của lãnh đạo VRG, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các tỉnh vùng dự án, đến nay 9 công ty thuộc Tập đoàn đã và đang đem lại những hiệu quả trong việc tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân bản địa, đảm bảo an sinh xã hội vùng sâu vùng xa, góp phần cùng bản làng thay áo mới.

Năm 2023, diện tích vườn cây kinh doanh khu vực MNPB gần 21.492 ha (chiếm 7,6% diện tích của VRG). Tập đoàn giao sản lượng các công ty là 21.497 tấn (chiếm hơn 5% sản lượng của VRG). Sản lượng khai thác tiếp tục tăng dần cho các năm tiếp theo và diện tích cao su kinh doanh toàn vùng sẽ ổn định khoảng 24.730 ha vào năm 2028. Dự kiến năng suất bình quân cả chu kỳ khai thác hơn 1,28 tấn/ha.

Nắm rõ những khó khăn đặc thù do vùng miền, địa hình, khí hậu thời tiết, tập quán lao động… các công ty cao su đã chú trọng nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp kỹ thuật – quản lý – lao động áp dụng trên vườn cây khai thác để hoàn thành kế hoạch sản lượng.

Theo ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG, yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả năng suất, sản lượng mủ đó là phải tuân thủ đúng kỹ thuật “cạo hết cây, lấy hết mủ”, khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng năng suất ổn định lâu dài của vườn cây. Cùng với đó, các công ty cần tiếp tục thực hiện minh bạch, dân chủ, công khai về chính sách để NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó, đồng hành cùng đơn vị vì sự phát triển vùng cao su bền vững ở MNPB.

Một chặng đường trên 15 năm nhìn lại, thành quả chưa to lớn nhưng bước đầu đã thành công. Song song với việc thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giúp bà con vùng cao có cuộc sống ổn định thì thành quả lớn nhất mà VRG và các đơn vị ở MNPB đó chính là cây cao su đã “bén rễ” vào lòng người, vào tâm trí của bà con thôn bản.

Mùa cạo mới năm 2023 với không khí vui tươi, hân hoan tràn ngập trên khắp nông trường, NLĐ cũng như các công ty MNPB đều hy vọng, tin tưởng vào một năm nhiều thành quả với sản lượng khai thác năm sau cao hơn năm trước, hoạt động SXKD đạt kết quả tốt.

TUỆ LINH