Ông Trịnh Xuân Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Gỗ Thuận An

CSVNO – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An tổ chức ngày 26/4 đã bầu ông Trịnh Xuân Tiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Đại hội cũng bầu bà Đặng Thị Dung tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Ông Trịnh Xuân Tiến (thứ 5 từ trái sang) phát biểu tại đại hội

       Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, Gỗ Thuận An đã nỗ lực vượt bật để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Kết quả năm 2022 vừa qua, tổng doanh thu công ty đạt 514,3 tỷ đồng (vượt 3,69% KH); lợi nhuận trước thuế 12,88 tỷ đồng (vượt 0,55% KH); lợi nhuận sau thuế 10,3 tỷ đồng (vượt 2,47 KH); tỷ suất LNTT/vốn điều lệ 12,38% (vượt 0,55% KH); tỷ lệ chia cổ tức 6,5% (đạt 100% KH).

Bà Lê Thị Xuyến – TGĐ Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An báo cáo tại đại hội

           Tổng số lao động đến cuối năm 2022 của công ty là 659 người. Tiền lương bình quân trên 7,2 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng; tiền thưởng bình quân trên 11,31 triệu đồng/người.

Chủ trì và Thư ký đại hội

       Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An có 4 năm liền (2019 – 2022) thuộc tốp 30 trong 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững gồm các chỉ tiêu ở ba lĩnh vực Kinh tế – Xã hội – Môi trường, được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận.

Bỏ phiếu bầu tại đại hội

           Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài. Do vậy, ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng và sản xuất kinh doanh của công ty.

Cổ đông biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội

           Công ty đặt ra kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 332 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 8,38 tỷ đồng; tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ 10,29%; tỷ lệ chia cổ tức 5,5%. Thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Toàn cảnh đại hội
TUỆ LINH