VRG Khải Hoàn nỗ lực thực hiện cao nhất kế hoạch năm 2023

CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị Tổng kết Sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công ty CP VRG Khải Hoàn, tổ chức vào ngày 24/4.

Ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VRG Khải Hoàn trao bằng khen năm 2022 của VRG cho các cá nhân

Năm 2022 vừa qua, đối mặt với nhiều khó khăn, VRG Khải Hoàn đã chủ động, linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD; ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG trao bằng khen năm 2022 của VRG cho các cá nhân

Kết quả, công ty đã sản xuất hơn 906 triệu sản phẩm, tiêu thụ được 946 triệu sản phẩm. Tổng doanh thu đạt 614 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 860 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 28,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân NLĐ trên 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Các cá nhân nhận bằng khen năm 2022 của VRG

Năm 2023, VRG Khải Hoàn đề ra kế hoạch sản xuất được hơn 912 triệu sản phẩm, tiêu thụ 969 triệu sản phẩm. Tổng doanh thu đạt 579,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Các cá nhân nhận bằng khen năm 2022 của VRG

Công ty tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho NLĐ. Tiền lương và thu nhập bình quân năm 2023 phấn đấu thực hiện bằng năm 2022.

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG, nhấn mạnh: “Năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức quản lý, từng bước hoàn thiện mô hình SXKD của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo để vượt khó, thực hiện cao nhất kế hoạch năm 2023, tạo nguồn lực để bảo toàn phát triển vốn được giao, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách”.

Các cá nhân nhận bằng khen năm 2022 của VRG
Các cá nhân nhận bằng khen năm 2022 của VRG
THIÊN HƯƠNG – MINH TÂN