Các hộ tiểu điền Malaysia kêu gọi EU xem xét lại luật chống phá rừng EUDR

CSVN – Hơn 500 hộ tiểu điền tại Malaysia đã ký một bản kiến nghị như một lập trường chung để thúc giục Liên minh Châu Âu (EU) xem xét lại luật chống phá rừng (EU Deforestation Regulation, EUDR) được coi là phân biệt đối xử.

Vườn dầu cọ ở Malaysia

Bản kiến nghị đã được gửi tới phái đoàn của EU tại Malaysia bởi sáu đại diện của ngành dầu cọ và cao su, bao gồm: Cơ quan Phát triển Đất đai Liên bang (FELDA); Hiệp hội Quốc gia  các  hộ  tiểu  điền  Malaysia  (NASH);  Cơ  quan  Hợp  nhất  và  Phục  hồi  Đất  đai  Sarawak (SALCRA); Hiệp hội những người trồng cọ dầu Sarawak Dayak (DOPPA); Cơ quan Phục hồi và Hợp nhất Đất đai Liên bang (FELCRA); và Cơ quan Phát triển Cao su Tiểu điền (RISDA).

Sáu cơ quan cho biết các hộ tiểu điền cùng nhau kêu gọi chính phủ EU ngừng phân biệt  đối xử và hành động bảo hộ không công bằng như quy định trong EUDR, vì điều này ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ tiểu điền, phụ thuộc vào thu nhập từ xuất khẩu dầu cọ và cao su sang EU. Đơn kiến nghị đã yêu cầu sự thừa nhận của EU đối với Chương trình Chứng nhận Dầu cọ Bền vững của Malaysia (MSPO) và loại Malaysia ra khỏi danh sách các quốc gia gặp rủi ro nếu EUDR được thực thi.

Phó chủ tịch Hiệp hội quốc gia các hộ tiểu điền Malaysia Adzmi Hassan tuyên bố tại một cuộc họp báo sau phiên họp về Tác động của EUDR đối với các hộ tiểu điền và nền công nghiệp Malaysia tại Menara Felda vào ngày 15 tháng 3. “Malaysia đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ rừng và sản xuất bền vững”. “Trên thực tế, chứng nhận bắt buộc của MSPO đảm bảo cam kết của Malaysia đối với các tiêu chuẩn bền vững bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau”. “Nếu Malaysia bị coi là quốc gia có rủi ro cao sẽ làm giảm nỗ lực của chính phủ trong việc bảo vệ môi trường”. “Hàng trăm nghìn hộ tiểu điền ở Malaysia phụ thuộc vào thu nhập từ xuất khẩu dầu cọ và cao su để đảm bảo tương lai và sự tồn tại của các cộng đồng địa phương”. “EUDR đã đặt ra các điều khoản tạo gánh nặng quá mức và không công bằng đối với các hộ tiểu điền sẽ hạn chế thị trường cho sản phẩm của họ ở Liên minh Châu Âu”. “Đặc biệt, khi EUDR đơn phương và phi thực tế đòi hỏi phải truy xuất nguồn gốc và định vị nơi sản xuất sản phẩm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mức sống và thu nhập của cộng đồng, từ đó làm chệch hướng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs)”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ trồng trọt và hàng hóa Datuk Seri Fadillah Yusof cho biết khi EUDR được thực thi, các sản phẩm hàng hóa mà EU nhập khẩu phải không có hoạt động phá rừng xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Bộ coi EUDR là một hình thức biện pháp phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp bao gồm các mặt hàng chính của Malaysia như dầu cọ và các sản phẩm cao su, ca cao và các sản phẩm từ gỗ. Việc thực hiện EUDR sẽ làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa.

NGUYỄN ANH NGHĨA