Dấu ấn từ phong trào “sáng tạo trẻ” ở Đoàn thanh niên cao su Chư Prông

CSVN – Thời gian qua phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã thu hút đông đảo ĐVTN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tham gia. Theo đó, nhiều sáng kiến hữu ích của ĐVTN đã cải thiện môi trường làm việc tốt, tiết kiệm nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ sản xuất.

ĐVTN Cao su Chư Prông trao đổi kinh nghiệm trong khai thác mủ

Qua quá trình trực tiếp sản xuất, anh Siu Chim, Đoàn viên Chi đoàn 14, Nông trường Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông nhận thấy việc sử dụng hóa chất, thuốc phòng bệnh trên vườn cây khai thác của công nhân lao động, nhất là công nhân đồng bào dân tộc thiểu số do trình độ dân trí còn thấp nên chưa am hiểu về hiệu quả của việc sử dụng hóa chất, thuốc phòng bệnh theo đúng quy trình dẫn đến hiệu quả phòng trị không cao.

Từ đó qua quá trình tìm hiểu và đúc kết thực tiễn Siu Chim đã có sáng kiến: “Giải pháp cải tiến phương pháp sử dụng thuốc phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo trong khai thác mủ cao su”. Để sử dụng việc bôi thuốc phòng bệnh trong mùa mưa ẩm có hiệu quả cao anh áp dụng dùng chổi sơn có bề rộng 5cm để bôi thuốc trên mặt cạo. Sáng kiến này mang lại hiệu quả đó là: Sau khi sử dụng chổi sơn, thuốc luôn đảm bảo bám đều trên mặt cạo, tiết kiệm thuốc, không bị dây ra tay và có độ rộng hơn, giúp việc phòng bệnh trên vườn cây luôn được đảm bảo. Hạn chế mức độ thiệt hại do bệnh loét sọc mặt cạo gây ra, từ đó đảm bảo cho việc tái sinh của cây cạo, mang lại năng suất cao cho vườn cây. Do điều kiện thực tế của miệng cạo đẩy vòng thứ 2 đã lên cao, nên khi trang bị máng chắn mưa theo thiết kế bảng cạo vào mùa mưa sẽ bị nước mưa hắt vào bảng cạo, nên không tận thu được sản phẩm triệt để.

Là công nhân có thời gian dài gắn bó với vườn cây, anh Phan Văn Thiết ở Nông trường Thống Nhất đã có sáng kiến “Cải tiến máng chắn mưa cho miệng cạo đẩy”. Sáng kiến này đã mang lại hiệu quả thiết thực hạn chế tối đa lượng mưa hắt vào bảng cạo, tận thu tốt được ngày cạo, lát cạo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để giải phóng mương đánh đông kịp cho tiến độ sản xuất mủ Latex, đáp ứng kế hoạch bán hàng của công ty, anh Đoàn Cao Khải, Chi đoàn Xí nghiệp Chế biến Vận tải, đã dành nhiều thời gian, theo dõi, nghiên cứu tìm giải pháp, nâng cao hiệu quả sản xuất đối với dây chuyền mủ latex. Qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi anh đã có sáng kiến “Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất mủ Latex, (đánh đông mủ Skim)”.

Nội dung của sáng kiến này là: Dùng máng hứng để tách triệt lượng nước trong sản xuất ra ngoài bể Skim, mương Skim. Hiệu quả mang lại là Skim trong sản xuất bơm lên đánh đông còn hàm lượng cao, mủ dễ đông hơn, giảm tiêu hao Acid đánh đông từ 40kg/1tấn xuống còn 20 kg/1tấn, tận dụng tối đa công suất để sản xuất mủ Latex (có giá bán cao hơn các dòng sản phẩm khác).

HÀ ĐỨC THÀNH